Семантизація крилатих слів і зворотів у російській лексикографії

Дата
2016
Автори
Салахатдінова Ельміра Шаміліївна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Дисертаційне дослідження присвячено вивченню досвіду тлумачення крилатих висловів російської мови в теоретичній та практичній лексикографії, а також у розробці способів семантизації цих мовних одиниць з урахуванням сучасних вимог. На матеріалі тлумачних словників російської мови XIV–XXI ст. вивчено типологію способів тлумачення номінативних одиниць різної структури, уведено нові способи семантизації слів (символічний спосіб) та надслівних утворень (структурно-еквівалентний, структурно-нееквівалентний, об'єктно-описовий, ситуативно-описовий, символічний, жанрово-прагматичний); показано еволюцію об'єкта, що описується в російській лексикографії, та способів його семантизації; установлено характер інформації, відображеної в тлумачній частині словникової статті на різних етапах розвитку російської лексикографії. У роботі запропоновано нову типологію крилатих слів і зворотів на основі архітектонічної ролі їх прототопів у тексті-джерелі, відповідно до чого визначено різні принципи тлумачення відономастичних та невідономастичних утворень; розроблено метамову тлумачення ептонімів; установлено обсяг та якість інформації для дефінування одиниць зі структурою простого і складного речень і зі структурою, що виходить за межі речення; уточнено наповнюваність частин словникових статей, присвячених семантичному опису крилатих слів і зворотів; удосконалено методику виявлення диференційних ознак об'єкта, що тлумачиться, на матеріалі російських ептонімів.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
03 Гуманітарні науки , 035 Філологія
Бібліографічний опис
Салахатдінова Е. Ш. Семантизація крилатих слів і зворотів у російській лексикографії : автореф. дис. ...канд. філол. наук : 10.02.02 – російська мова / Салахатдінова Ельміра Шаміліївна. - Київ, 2016. - 22 с.
Зібрання