Динаміка когезії та сепаратизації у сучасній французькій мові

Дата
2017
Автори
Станіслав Ольга Вадимівна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
У дисертаційній роботі запропоновано новий підхід до розв’язання проблеми синтаксичних зв’язків у сучасній французькій мові. У площині лінгвокультурологічного аналізу розглянуто динаміку когезії та сепаратизації як різновидів синтаксичних зв’язків, як текстоутворювальних одиниць художнього мовлення й лінгвокультурем. Обґрунтовано, що динаміка когезії та сепаратизації – це віддзеркалення (пряме або опосередковане) в мові тих суспільних процесів, світоглядних напрямів, картини світу, художніх тенденцій розвитку, що відбувались у житті французького народу ХХ ст. У дослідженні встановлено, що в лінгвокультурологічному плані динаміка когезії та сепаратизації відбувається циклічно; вони функціонують почергово, на основі теорії коливання маятника загальнокультурних парадигм. У синхронічному плані динаміка когезії й сепаратизації проходить кілька рівнів активізації.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
03 Гуманітарні науки , 035 Філологія
Бібліографічний опис
Станіслав О. В. Динаміка когезії та сепаратизації у сучасній французькій мові : автореф. дис. ...д-ра філол. наук : 10.02.05 – романські мови / Станіслав Ольга Вадимівна. - Київ, 2017. - 39 с.
Зібрання