Єврооблігації в залученні іноземного капіталу українськими аграрно-промисловими компаніями

Дата
2022
Автори
Ніколайчук Ірина Миколаївна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
У дисертаційній роботі, на основі розглянутих теоретичних підходів низки вітчизняних та іноземних науковців до побудови категорії “єврооблігації” було уточнено її зміст за допомогою розкладу на структурні елементи сутності, змісту та результатів явища. Оскільки жодна з розглянутих категорій повністю не відображала загальні специфічні особливості та мету використання даного інструменту, нами було запропоновано авторське визначення, що побудоване на основі логічного методу та причинно-наслідкових зв’язків між компонентами: єврооблігації – це середньо- та довгострокові боргові цінні папери на пред’явника, які випускаються на іноземному ринку та емітовані у іншій валюті, ніж національна валюта даної країни та країни-емітента, розміщення яких здійснюється міжнародним андерайтинговим синдикатом з метою залучення емітентом іноземного капіталу на умовах платності, повернення та строковості. Сформована категорія містить усі базові структурні елементи, є повною та змістовною, хоча також є досить громіздкою. Також, у роботі, було узагальнено та побудовано поетапну стратегію залучення іноземних інвестицій підприємством за допомогою емісії єврооблігацій, яка налічує п’ять складових (від прийняття рішення про доцільність та необхідність додаткових фінансових ресурсів до лістингу корпоративних цінних паперів на фондовій біржі) із поясненням змісту кожної з них відповідно до законодавства України. Додатково було проаналізовано та узагальнено перелік ризиків, з якими зустрічається компанія при емісії, які належать до одного із найважливіших умов випуску боргових цінних паперів та зазначаються окремим розділом у проспекті емісії, що надсилається потенційним інвесторам.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
05 Соціальні та поведінкові науки , 051 Економіка
Бібліографічний опис
Ніколайчук І.М. Єврооблігації в залученні іноземного капіталу українськими аграрно-промисловими компаніями : кваліфікаційна магістерська робота : 051 Економіка / Ніколайчук Ірина Миколаївна. - Київ, 2022. – 124 с.