Комунікативна особистість як феномен політичної лінгвокультури (на матеріалі аналітичних статей українських, англійських та французьких масмедіа)

Дата
2016
Автори
Білошицька Валерія Олександрівна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Дисертаційну роботу присвячено дослідженню колективної комунікативної особистості автора аналітичної статті як представника певної політичної лінгвокультури на матеріалі корпусів аналітичних статей українськомовних, англійськомовних та французькомовних тижневиків соціально-політичного спрямування. Запропоновано чотирирівневу структуру комунікативної особистості та здійснено аналіз кожного з її рівнів (мотиваційного, вербально-семантичного, когнітивного та функціонального). Розроблено та опрацьовано методику аналізу лексикону комунікативної особистості у масмедійному дискурсі, способи встановлення вербальних корелятів констант її свідомості, а також стратегій і тактик, спрямованих на здійснення комунікативного впливу. Опрацьовано модель зіставного лінгвокультурологічного вивчення вербальної репрезентації колективної комунікативної особистості автора аналітичної статті на матеріалі трьох мов (української, французької, англійської) із застосуванням корпусно- орієнтованого підходу.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
03 Гуманітарні науки , 035 Філологія
Бібліографічний опис
Білошицька В. О. Комунікативна особистість як феномен політичної лінгвокультури (на матеріалі аналітичних статей українських, англійських та французьких масмедіа) : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.15 – загальне мовознавство / Білошицька Валерія Олександрівна. - Київ, 2017. - 22 с.
Зібрання