Виражальні засоби латинської поетичної мови у творчості Катулла

Дата
2017
Автори
Борбенчук Ірина Миколаївна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
У дисертації здійснено комплексне лінгвістичне дослідження поетичної мови римського поета Гая Валерія Катулла (87–54 рр. до н. е.), що довгий час залишалася поза увагою науковців, зокрема фахівців із класичних мов, а також особливостей функціонування мовновиражальних засобів, які становлять систему світобачення поета, характеризують його індивідуальний стиль та мовну особистість. На сучасному етапі розвитку класичної філології детальний аналіз образів, мотивів, структури, функцій виражальних засобів Гая Валерія Катулла є необхідним, оскільки допомагає у відкритті нових перспектив дослідження поетичних текстів римських авторів. Усебічний аналіз творів Гая Валерія Катулла, поєднаний із вивченням суспільно-історичних, мовно-культурних, естетико-філософських чинників, що сприяли їх написанню, дасть змогу глибше зрозуміти ідейно-естетичні та світоглядні пошуки лірика в контексті розвитку римської літератури.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
03 Гуманітарні науки , 035 Філологія
Бібліографічний опис
Борбенчук І. М. Виражальні засоби латинської поетичної мови у творчості Катулла : дис. ... канд. філол. наук : 10.02.14 – класичні мови. Окремі індоєвропейські мови / Борбенчук Ірина Миколаївна. - Київ, 2017. - 213 с.
Зібрання