Вплив етанолу на клітини Euglena gracilis за умов міксотрофного культивування

Дата
2017
Автори
Мокросноп Вікторія Михайлівна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Дисертаційна робота присвячена проблемі вивчення міксотрофного культивування мікроводорості Euglena gracilis за наявності етанолу у поживному середовищі. Міксотрофне культивування з використанням етанолу як субстрату стимулює ріст культури в експоненційній фазі росту в 2,3 рази та з часом культивування призводить до закислення поживного середовища. Етанол активує мітохондріальне дихання клітин, фотосинтетичне виділення кисню та підвищує відновний потенціал клітин у лаг-фазі росту культури. Внесення глутамату натрію у середовище культивування разом із етанолом посилює вказані ефекти етанолу. Біохімічний склад клітин міксотрофних культур E. gracilis змінювався з часом культивування. Вміст у клітинах фотосинтетичних пігментів, хлорофілів та каротиноїдів, знижується в перші доби культивування, тоді як концентрація парамілону, навпаки, стрімко зростає. Максимальне накопичення фотосинтетичних пігментів, яке свідчить про підвищення фотосинтетичного потенціалу клітин, спостерігається в перехідній та стаціонарній фазах росту міксотрофних культур. Найбільший вміст жиророзчинних антиоксидантів, β-каротину та токоферолів, був в одиниці об’єму культури з етанолом та глутаматом натрію у стаціонарній фазі росту. Отримані дані свідчать про ефективний метаболізм етанолу клітинами E. gracilis на світлі, який підвищує їх пластичний та енергетичний потенціал, а також життєздатність.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
09 Біологія , 091 Біологія та біохімія
Бібліографічний опис
Мокросноп В. М. Вплив етанолу на клітини Euglena gracilis за умов міксотрофного культивування : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.12 – фізіологія рослин / Мокросноп Вікторія Михайлівна. - Київ, 2017. - 23 с.
Зібрання