Еколого-економічні аспекти функціонування підприємства в умовах сталого розвитку

Дата
2022
Автори
Гайденко Тетяна Володимирівна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
В даній дипломній роботі здійснений аналіз сутності еколого- економічної оптимізації роботи виробництва, автор розробив методичні положення і практичні рекомендації щодо формування та реалізації стратегії стійкого розвитку підприємства ТОВ «ЕНЕРГО СЕРВІС СОЛЮШЕНЗ». Були досліджені процеси забезпечення еколого-економічних аспектів сталого розвитку на даному підприємстві в контексті необхідності підтримки рівноваги та збалансованості їх діяльності.
Ключові слова: екологічне підприємництво, еколого-економічні аспекти, сталий розвиток, стратегія стійкого розвитку, зовнішнє та внутрішнє середовище промислового підприємства.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
07 Управління та адміністрування , 076 Підприємництво та торгівля
Бібліографічний опис
Гайденко Т. В. Еколого-економічні аспекти функціонування підприємства в умовах сталого розвитку : кваліфікаційна магістерська робота : 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність / Гайденко Тетяна Володимирівна. - Київ, 2022. - 45 с.