Програмний засіб моніторингу журналу подій операційних систем у хмарному середовищі на базі ентропії

Дата
2022
Автори
Панченко Максим Валерійович
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
У процесі виконання роботи було розроблено програмний засіб, що дозволяє виконувати моніторинг журналу подій операційних систем сімейства Windows шляхом обчислення інформаційної ентропії. Виконано аналіз нормативно-правової бази щодо безпеки хмарних обчислень та зроблено висновок, що моніторинг є одним із необхідних складових забезпечення інформаційної безпеки хмарних середовищ. Серед компонентів інформаційної системи, за якими необхідно виконувати моніторинг, зокрема, є журнали подій. Також розглянуто деякі програми моніторингу журналів подій та визначено, що деякі аномалії в журналі подій можуть залишитись невиявленими. На основі цього сформовано завдання дипломного проектування. Досліджено процес розрахунку ентропії методом рухомого вікна для джерел, які постійно генерують нові повідомлення, а також розроблено програмну реалізацію цього методу на мові програмування Python.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
12 Інформаційні технології , 125 Кібербезпека та захист інформації
Бібліографічний опис
Панченко М. В. Програмний засіб моніторингу журналу подій операційних систем у хмарному середовищі на базі ентропії : пояснювальна записка дипломної роботи бакалавра : 125 Кібербезпека / Панченко Максим Валерійович. - Київ, 2022. – 92 с.