Синтез та дослідження наночастинок CdS в розгалужених зіркоподібних кополімерах декстран-поліакриламід

Дата
2020
Автори
Грицко Ганна Іванівна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Синтезовано наночастинки CdS в розгалужених зіркоподібних кополімерах Декстран-Поліакриламід з різних вихідних солей, при кількох температурах та при зміні рН середовища. Досліджено концентраційну залежність формування золів сульфіду кадмію.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
10 Природничі науки , 102 Хімія
Бібліографічний опис
Грицко Г. І. Синтез та дослідження наночастинок CdS в розгалужених зіркоподібних кополімерах декстран-поліакриламід : кваліфікаційна робота ... бакалавр : 102 Хімія / Грицко Ганна Іванівна. - Київ, 2020. - 39 с.