Синтез та сорбційні властивості щодо йонів токсичних металів силікагелю та природних глин, in situ модифікованих азополімерами для очистки стічних вод

Дата
2021
Автори
Долгальова Юлія Олексіївна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Дана робота присвячена модифікації поверхні сапоніту, кліноптилоліту та силікагелю 5-(n-нітро-фенілазо)-8-метакрилоксихінолін шляхом гетерофазної полімеризації in situ та вивченню адсорбційних властивостей модифікованого мінералу щодо іонів токсичних металів.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
10 Природничі науки , 102 Хімія
Бібліографічний опис
Долгальова Ю. О. Синтез та сорбційні властивості щодо йонів токсичних металів силікагелю та природних глин, in situ модифікованих азополімерами для очистки стічних вод : кваліфікаційна робота ... бакалавр : 102 Хімія / Долгальова Юлія Олексіївна. - Київ, 2021. - 21 с.