Функціоналізація 2-оксабіцикло[2.1.1]гексанового ядра – перспективного біоізостеру бензену

Дата
2022
Автори
Колодєєв Іван Олександрович
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
У даній роботі розроблено практичний синтетичний підхід до деяких складних похідних 2-оксабіцикло[2.1.1]гексану, зокрема флуорумісних. Ключовим етапом утворення каркасного біциклу була реакція йодоциклізації. Синтез було розпочато з доступного вихідного матеріалу – 3- оксациклобутанкарбонової кислоти. У ході роботи застосовувалися реакції фторування єнолятів, реакція Пракаша, утворення ціангідринів, взаємодія альдегідів з металорганічними реагентами тощо. Було підібрано умови для досі неописаної йодоциклізації ціангідринів. Таким чином було синтезовано різноманіття прекурсорів, які після циклізації з хорошим виходом піддавалися елементарним модифікаціям щоб отримати найпопулярніші типи білдінг-блоків – аміни, кислоти та неприродні амінокислоти які можна застосовувати як самостійні лінкери або фрагменти некласичних пептидів. Отримано проміжні сполуки, які можна легко додатково модифікувати, в залежності від конкретних потреб щоб увійти в новий хімічний простір і ще більше розширити бібліотеки нових потенційних фрагментів ліків. Синтези проводилися в масштабі більше 10 грамів.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
10 Природничі науки , 102 Хімія
Бібліографічний опис
Колодєєв І. О. Функціоналізація 2-оксабіцикло[2.1.1]гексанового ядра – перспективного біоізостеру бензену : випускна кваліфікаційна робота бакалавра : 102 Хімія / Колодєєв Іван Олександрович. - Київ, 2022. - 52 с.