Застосування та обмеження синтезу гідроксилактамів методом відновної циклізації функціональних ізоксазолінів

Дата
2022
Автори
Данилейко Кирил Геннадійович
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
У даній роботі проведено дослідження можливості розширення методу отримання функціональних гідроксилактамів за допомогою каталітичного гідрування 3-заміщених ізоксазолін-5-карбоксилатів. Показано, що для більшості замісників було отримано помірний вихід бажаного гідроксипіролідону, проте у випадку N-третбутилкарбоксиамінометильного замісника отримано лінійний продукт. Встановлено також, що зі збільшенням розміру замісника збільшується частка транс-ізомеру у продуктах. Відповідні гомологи – гідроксипіперидони та гідроксиазепанони було синтезовано з низькими виходами, які були пояснені наявністю побічних процесів циклізації у п’ятичленні лактони. Для отриманого гідроксиазепанону було проведено функціоналізацію гідроксильної групи.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
10 Природничі науки , 102 Хімія
Бібліографічний опис
Данилейко К. Г. Застосування та обмеження синтезу гідроксилактамів методом відновної циклізації функціональних ізоксазолінів : випускна кваліфікаційна робота бакалавра : 102 Хімія / Данилейко Кирил Геннадійович. - Київ, 2022. - 41 с.