Дослідження цитотоксичності пептидних люмобіотиків, аналогів граміцидину С, на культурі людських ракових клітин

Дата
2022
Автори
Горбаток Катерина Павлівна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
У даній дипломній роботі було проведене дослідження зміни цитотоксичної дії у часі «закритої» та «відкритої» форм двох представників класу пептидних люмобіотиків, діарилетен-модифікованих аналогів природного антибіотику граміцидину С, LMB002 та LMB033 на культуру людських ракових клітин HeLa. Було застосовано методики фарбування клітин флуоресцентними барвниками, отримання зображень за допомогою флуоресцентної конфокальної мікроскопії та автоматизованої обробки отриманих даних. У ході дослідження було продемонстровано, що «відкриті» форми обох люмобіотиків володіють на порядки вищою цитотоксичністю, ніж відповідні «закриті» форми, що свідчить про фотоконтрольовану біологічну активність сполук.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
10 Природничі науки , 102 Хімія
Бібліографічний опис
Горбатюк К. П. Дослідження цитотоксичності пептидних люмобіотиків, аналогів граміцидину С, на культурі людських ракових клітин : випускна кваліфікаційна робота бакалавра : 102 Хімія / Горбаток Катерина Павлівна. - Київ, 2022. - 42 с.