Управління мотивуванням персоналу консалтингової компанії

Дата
2022
Автори
Лавриченко Анна Сергіївна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
У роботі обґрунтовано теоретичні аспекти управління мотивуванням персоналу та виділено конкретні інструменти впливу на мотивування працівників. Уточнено та розмежовано такі поняття як «мотивація» та «мотивування». Визначено напрями вдосконалення управлінського інструментарію системи мотивування персоналу консалтингової компанії. Запропоновано методику вдосконалення управління мотивуванням персоналу консалтингової компанії на основі впровадження антикризової моделі управління мотивуванням.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
07 Управління та адміністрування , 073 Менеджмент
Бібліографічний опис
Лавриченко А. С. Управління мотивуванням персоналу консалтингової компанії : кваліфікаційна робота магістра : 073 Менеджмент / Лавриченко Анна Сергіївна. - Київ, 2022. - 95 с.