Стратегічне управління інноваційною діяльністю дослідницького університету

Дата
2022
Автори
Бабенко Дмитро Миколайович
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
У роботі визначено сутність поняття «стратегічне управління інноваційною діяльністю дослідницького університету», розглянуто сучасні підходи до стратегічного управління інноваційною діяльністю дослідницького університету в розрізі його взаємодії з іншими суб’єктами національної інноваційної системи. Крім того, в роботі проаналізовано стан зовнішнього оточення та внутрішнього середовища інноваційної діяльності Київського національного університету імені Тараса Шевченка за допомогою методів PEST- та SWOT-аналізу. Також у роботі розроблено нечітко-множинну модель управління інноваційною діяльністю дослідницького університету з використанням інструментів багатокритерійного оцінювання на основі нечіткої логіки; розроблено та побудовано матрицю управління інноваційною діяльністю дослідницького університету; надано стратегічні рекомендації для управління інноваційною діяльністю університету; побудовано та проаналізовано сіткову GERT-модель проетку формування стратегії інноваційної діяльності.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
073 Менеджмент , 07 Управління та адміністрування
Бібліографічний опис
Бабенко Д. М. Стратегічне управління інноваційною діяльністю дослідницького університету : кваліфікаційна робота магістра : 073 Менеджмент / Бабенко Дмитро Миколайович. - Київ, 2022. - 81, [34] с.