Розробка індексної кадастрової карти за допомогою ГІС-технологій (на прикладі м. Фастів Київської області)

Дата
2021
Автори
Коновалов Василь Сергійович
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Розглянуто питання розробки фрагменту індексної кадастрової карти м. Фастова та створення бази даних як основи для отримання інформації щодо земельних ділянок. На основі аналізу загальних вимог до створення індексних кадастрових карт сформульовано систему методологічних принципів розробки індексних адастрових карт: ієрархічна послідовність кадастрової зони, кварталу та земельної ділянки, унікальність ідентифікаторів (кадастрового номеру), комплексність, сучасність, точність, автоматизація. Ключові слова: індексна кадастрова карта, ГІС, кадастровий номер, цифрові карти, бази даних, кадастрове покриття.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
19 Архітектура та будівництво , 193 Геодезія та землеустрій
Бібліографічний опис
Коновалов В. С. Розробка індексної кадастрової карти за допомогою ГІС-технологій (на прикладі м. Фастів Київської області) : випускна кваліфікаційна робота бакалавра : 193 Геодезія та землеустрій / Коновалов Василь Сергійович. - Київ, 2021. - 54 с.