Обліково-контрольне забезпечення процесу ліквідації підприємства

Дата
2022
Автори
Портненко Олена Сергіївна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Метою роботи є дослідження теоретичних та методологічних аспектів процесу ліквідації підприємства та розробка практичних рекомендацій щодо його удосконалення. Організація бухгалтерського обліку припинення діяльності ідприємства залежить від етапу проведення облікової роботи. Основними етапами є:інвентаризація, оцінка майна, розрахунок з працівниками, створення забезпечень,задоволення вимог кредиторів, складання ліквідаційного балансу.Рекомендується на кожному етапі проводити бухгалтерський облік з урахуванням особливостей способу ліквідації підприємства, удосконалити процес оцінки та продажу майна за рахунок введення в дію електронних аукціонів. Аудит необхідний для встановлення достовірності даних про наявність активів, відображення капіталу та зобов'язань, результатів діяльності, представлених у ліквідаційному балансі та інших формах фінансової звітності економічного суб'єкта, а також відповідність фінансових і господарських операцій, що в них відображені, нормативним вимогами.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
07 Управління та адміністрування , 071 Облік і оподаткування
Бібліографічний опис
Портненко О.С. Обліково-контрольне забезпечення процесу ліквідації підприємства : випускна кваліфікаційна робота магістра : 071 Облік і оподаткування / Портненко Олена Сергіївна. - Київ, 2022. - 93 с.