Формування облікової політики за МСФЗ

Дата
2022
Автори
Лузанчук Юлія Ігорівна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Метою роботи є дослідження сутності облікової політики, етапів формування облікової політики на підприємстві за МСФЗ та визначення її ролі в процесі прийняття управлінських рішень.Важливо під час переходу на МСФЗ проаналізувати кадрове забезпечення підприємства, достатність кваліфікації працівників у сфері ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності суб’єкта господарювання за міжнародними стандартами. Метою аналізу є означення компетенції працівників та визначення відповідального за ведення бухгалтерського обліку та перехід на міжнародні стандарти, визначити достатність власних кадрових ресурсів організації і чи необхідно залучати додаткові кваліфіковані ресурси для ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності за МСФЗ.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
07 Управління та адміністрування , 071 Облік і оподаткування
Бібліографічний опис
Лузанчук Ю.І. Формування облікової політики за МСФЗ : випускна кваліфікаційна робота магістра : 071 Облік і оподаткування / Лузанчук Юлія Ігорівна. - Київ, 2022. - 92 с.