Дослідження сільськогосподарських угідь за матеріалами дистанційного зондування землі

Дата
2021
Автори
Бабін Данило Сергійович
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Проведене дослідження, відповідно до встановленої мети та завдань: приведений аналіз кадастрового картографування, зокрема на прикладах інших країн, пояснення принципових відмінностей в підходах; подана класифікація земельних угідь, у відповідності до Закону України; викладені особливості дешифрування знімків, пояснення та алгоритми отримання основних вегетаційних індексів; виконана практична частина, у ході котрої були розраховані індекси NDVI та EVI, по знімкам із супутника Landsat 8; надані основні відомості про програмне забезпечення SAGA та послідовність роботи окремо поставленої задачі(розрахунок індексів), різні аспекти її застосування; робота надає певне уявлення про сучасний стан і можливості технологій точного землеробства.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
19 Архітектура та будівництво , 193 Геодезія та землеустрій
Бібліографічний опис
Бабін Д. С. Дослідження сільськогосподарських угідь за матеріалами дистанційного зондування землі : випускна кваліфікаційна робота бакалавра : 193 Геодезія та землеустрій / Бабін Данило Сергійович. - Київ, 2021. - 47 с.