Фотоіндукований синтез 1-іодо-3-заміщених похідних біцикло[1.1.1]пентану

Дата
2022
Автори
Шам Вадим Андрійович
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Розроблено новий підхід до синтезу іодо-3-заміщених похідних біцикло[1.1.1]пентану з використанням проточного фотореактору, побудованого на основі діодів із довжиною хвилі 365 нм. Метод не потребує використання жодних додаткових реактивів чи каталізаторів та є добре масштабованим.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
102 Хімія , 10 Природничі науки
Бібліографічний опис
Шам В. А. Фотоіндукований синтез 1-іодо-3-заміщених похідних біцикло[1.1.1]пентану : випускна кваліфікаційна робота магістра : 102 Хімія / Шам Вадим Андрійович. - Київ, 2022. - 68 с.