Відновна рециклізація 3,5-дизаміщених ізоксазолінів в гідроксилактами

Дата
2022
Автори
Осіпова Анастасія Олександрівна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Лактами є важливим для розробки ліків класом сполук, завдяки їх широкому розмаїттю потенційних терапевтичних застосувань, охоплюючи захворювання ЦНС, рак, діабет, інфекційні захворювання та покращення роботи мозку. На сьогодні існує багато підходів синтезу модифікованих піролідин-2-онів, однак, методи засновані на розриві зв’язку N–O в ізоксазолінах серед них є малочисельними. В даній роботі пропонується ефективний синтез 3-гідроксипіролідин-2-онів, що містять алкільні замісники або функціональні групи в положенні С-5, шляхом відновної рециклізації ізоксазолінів.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
102 Хімія , 10 Природничі науки
Бібліографічний опис
Осіпова А. О. Відновна рециклізація 3,5-дизаміщених ізоксазолінів в гідроксилактами : випускна кваліфікаційна робота магістра : 102 Хімія / Осіпова Анастасія Олександрівна. - Київ, 2022. - 89 с.