Застосування факторіального дизайн удля оцінки значущості факторів вибору спеціальності для навчання у ЗВО

Дата
2020
Автори
Пацук Катерина Юріївна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
В роботі розглянуто специфіку використання «факторіального дизайну» як методу соціологічного дослідження. Визначено передумови використання методу, основні сфери його застосування, а також описано основну ідею методу, його переваги та недоліки. Факторіальний дизайн, або метод віньєток, – це проективний метод, який є гарною альтернативою традиційним методам опитування. До того ж, обробка даних, отриманих з використанням даного методу, може реалізовуватися як в рамках якісної, так і в рамках кількісної стратегії аналізу. При цьому, велика частка робіт присвячена використанню даного методу для вивчення злочинності, закону і девіантної поведінки; дослідження процесів старіння і міжпоколінних обов'язків (сім'я і соціальний добробут), а також сприйняття соціальної справедливості і бідності (соціальна диференціація).
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
05 Соціальні та поведінкові науки , 054 Соціологія
Бібліографічний опис
Пацук К. Ю. Застосування факторіального дизайну для оцінки значущості факторів вибору спеціальності для навчання у ЗВО : кваліфікаційна робота : 054 Соціологія / Пацук Катерина Юріївна. - Київ, 2020. - 61 с.