Методи шкалювання даних при вимірюванні соціальних настанов

Дата
2020
Автори
Мєлай Валерія Вікторівна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
В результаті проведеного дослідження вдалося здійснити теоретичну інтерпретацію поняття соціальної настанови та визначити основні теоретичні засади, на яких базуються соціологічні вимірювання соціальних настанов, представити основні підходи до вимірювання соціальних настанов, а також розкрити суть одновимірного та багатовимірного підходів до шкалювання даних при їх вимірюванні. Застосувавши методи одновимірного (соціологічний індекс) та багатовимірного шкалювання (факторний аналіз, метод багатовимірного шкалювання) до даних, отриманих по шкалі Богардуса, було підтверджено основні положення щодо особливостей одновимірних та багатовимірних методів шкалювання, зокрема те, що одновимірні методи шкалювання обмежують дослідника отриманням шкальних оцінок по деякій апріорно заданій характеристиці, які важко проінтерпретувати, в той час коли методи багатовимірного шкалювання дають можливість відображати структуру емпіричних даних, а також визначити характеристики, за якими респондент оцінює досліджувані об’єкти.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
05 Соціальні та поведінкові науки , 054 Соціологія
Бібліографічний опис
Мєлай В. В. Методи шкалювання даних при вимірюванні соціальних настанов : кваліфікаційна робота : 054 Соціологія / Мєлай Валерія Вікторівна. - Київ, 2020. - 75 с.