Уявлення про динаміку міського розвитку в соціологічних концепціях глобальних міст

Дата
2020
Автори
Забарна Вікторія Олександрівна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
У роботі досліджено, що глобальне місто, як феномен сучасного світу, об’єктивно (без планового втручання національних держав) виникло завдяки постіндустріальним, інформаційним та комунікативним технологіям, інтенсивному розвитку сервісних послуг та міграції трудових ресурсів. Зараз урбаністи та соціологи надають емпірично обґрунтовану класифікацію глобальних міст. У формуванні концепції глобалізованих міст використовуються доробки різних наукових галузей суспільних наук, так через призму різних підходів (економічного, соціального, демографічного, історичного) до об’єкта формується система нових знань про основні етапи і напрямки розвитку досліджень глобалізації: передумови та закономірності еволюції міських систем, нові тенденції розвитку глобальних міст як полюсу зростання економік окремих держав, розвитку інформаційних технологій, зростанням комунікативних міжнародних відносин, транскультурних зв’язків тощо
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
05 Соціальні та поведінкові науки , 054 Соціологія
Бібліографічний опис
Забарна В. Уявлення про динаміку міського розвитку в соціологічних концепціях глобальних міст : кваліфікаційна робота : 054 Соціологія / Забарна Вікторія Олександрівна. - Київ, 2020. - 54 с.