Синтез та сорбційні властивості щодо йонів токсичних металів композитів на основі силікагелю з адсорбованими кополімерами 4-вінілпіридину та трет-бутилметакрилату

Дата
2021
Автори
Олійник Надія Тарасівна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
У результаті дослідження сорбційних властивостей синтезованих композитів щодо йонів Cu(II), Pb(II), Cd(II) і Fe(III) встановлено, їхня сорбційна ємність щодо усіх досліджених йонів у 2-3 рази вища за таку для вихідного силікагелю. Знайдено, що серед усіх синтезованих композитів найкращі сорбційні властивості щодо йонів Cu(II), Pb(II), Cd(II) і Fe(III) притаманні композиту на основі силікагелю з адсорбованим кополімером трет-бутилметакрилату та 4-вінілпіридину з вихідним молярним співвідношенням 1 : 4, що можна пояснити найбільшою масовою часткою кополімеру у його складі.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
10 Природничі науки , 102 Хімія
Бібліографічний опис
Олійник Н. Т. Синтез та сорбційні властивості щодо йонів токсичних металів композитів на основі силікагелю з адсорбованими кополімерами 4-вінілпіридину та трет-бутилметакрилату : кваліфікаційна робота на здобуття освітнього ступеню «бакалавр» : 102 Хімія / Олійник Надія Тарасівна. - Київ, 2021. - 60 с.