Застосування digital-інструментів для просування консалтингових послуг» (на прикладі київського представництва міжнародної компанії «Eternity Law International»)

Дата
2021
Автори
Шостак Влада
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
У рамках роботи висвітлено важливе питання, а саме створення контенту для вдосконалення просування київського представництва міжнародної компанії «Eternity Law International» за допомогою digital-інструментів. Просування компанії «Eternity Law International» на ринку консалтингових послуг відрізняється особливими каналами комунікації та способами донесення інформації. Для компанії, що займається консалтингом, перехід на онлайн-комунікацію з клієнтами за допомогою суто digital-інструментів є надзвичайно важливим завданням для забезпечення конкурентоспроможності на ринку.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
06 Журналістика , 061 Журналістика
Бібліографічний опис
Шостак В. Застосування digital-інструментів для просування консалтингових послуг» (на прикладі київського представництва міжнародної компанії «Eternity Law International») : кваліфікаційна робота на здобуття другого (магістерського) рівня вищої освіти : 061- журналістика / Влада Шостак. - Київ, 2021. - 56 с.