Розробка концепції мультиплатформного просування проєкту малого бізнесу (на прикладі Карп Майстер Клуб «Трофейний»)

Дата
2021
Автори
Мамалат Дар’я
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
В рамках роботи розглядається комунікаційна стратегія Карп Майстер Клуб «Трофейний», як втілення інноваційного підходу до формування і розвитку культури екологічного спортивного відпочинку на природі для всієї родини. Сформована місія, цінності, спосіб для їх представлення у системі комунікацій дозволять покращити процес відпочинку на природі, не шкодити екології, розвивати культуру відпочинку та відповідального ставлення до природи і її ресурсів.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
06 Журналістика , 061 Журналістика
Бібліографічний опис
Мамалат Д. Розробка концепції мультиплатформного просування проєкту малого бізнесу (на прикладі Карп Майстер Клуб «Трофейний») : кваліфікаційна робота на здобуття другого (магістерського) рівня вищої освіти : 061- журналістика / Дар’я Мамалат. - Київ, 2021. - 99 с.