Електро- та фотоелектрофізичні властивості нових плівкових фотопровідних полімерних композицій на основі органічних барвників йонного типу

Дата
2021
Автори
Погудіна Катерина Євгеніївна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Робота присвячена створенню та дослідженню фоточутливих напівпровідникових полімерних плівкових композицій для запису оптичної інформації та молекулярної фотоніки, що містять у своїй будові фотохромні хромофори на основі стабільних аніонних σ-комплексів, зокрема похідних полінітроаренів, та оптимізації їх оптичних, фотоелектричних та інформаційних властивостей.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
10 Природничі науки , 102 Хімія
Бібліографічний опис
Погудіна К. Є. Електро- та фотоелектрофізичні властивості нових плівкових фотопровідних полімерних композицій на основі органічних барвників йонного типу : кваліфікаційна робота ... магістр : 102 Хімія / Погудіна Катерина Євгеніївна. - Київ, 2021. - 58 с.