Корпоративна соціальна відповідальність (КСВ) та практика екологія, соціум, управління (ЕСУ) як орієнтир для готельного бізнесу України на шляху до ЄС

Дата
2023
Автори
Вутка Діана Ігорівна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
У сучасному суспільстві, люди все більше починають приділяти увагу проблемам навколишнього середовища і формувати більш свідоме ставлення до стікості. Основною причиною цьому служить поступове виснаження світових ресурсів, із зростанням попиту на їх споживання. Туристичний та готельно-рестораний бізнес став одним із найважливіших драйверів світового економічного розвитку. Готельні підприємства мають значний вплив на соціально-економіний розвиток території, а саме: створення робочих місць та розвиток туристичного продукту регіону, забезпечення підтримки місцевих виробників. Також дуже важливим є вплив на навколишнє середовище. На сьогодні до проблем глобального потепління, стихійних лих, повеней, промислових катастроф приєдналась ще війна на території України всі ці проблеми потребують негайної реакції й подолання їх наслідків. У процесі дослідження проаналізовано теоретико-методологічні засади впровадження принципів сталого розвитку в індустрії гостинноті. Вивченя поглядів вітчизняних і міжнародних науковців дозволяє узагальнити,що КСВ - це зобов'язання бізнесу здійснювати добровільний внесок у розвиток суспільства, включаючи соціальну, економічну та екологічну сфери, яке приймається компанією понад те, що вимагає закон та економічна ситуація. Кількісні виміри діяльності КСВ мають фіксуватись у звіті про сталу діяльність-ЕСУ. В результаті дослідження визначено, що головним драйвером КСВ є здобуття довіри споживачів і ділових партнерів, а ЕСУ звітність виступає взаємодоповнюючим фактором, робить компанію стійкою в критичних моментах, підвищує конкурентоспроможність на вітчизняному і міжнародному ринках та створює інвестиційну привабливість готелю.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
24 Сфера обслуговування , 242 Туризм і рекреація
Бібліографічний опис
Вутка Д. І. Корпоративна соціальна відповідальність (КСВ) та практика екологія, соціум, управління (ЕСУ) як орієнтир для готельного бізнесу України на шляху до ЄС : магістерська робота : 242 Туризм / Вутка Діана Ігорівна. - Київ, 2023. - 103 с.