Тіакалікс[4]арен с-1193 – ефективний модулятор біоенергетичних та ca2+-транспортувальних процесів у мітохондріях

Дата
2023
Автори
Піменов Ілля Миколайович
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
У роботі здійснено дослідження впливу тіакалікс[4]арену С-1193 на біоенергетичні та Ca2+-транспортувальні процеси у мітохондріях міоцитів матки щурів. Продемонстровано, що сірковмісний калікс[4]арен C-1193 змінює активність транспорту Са2+, ефективно пригнічує синтез NO та має виражений модулюючий вплив на функціонування електронно-транспортного ланцюга мітохондрій міометрія. Гальмування використаним калікс[4]ареном утворення активних форм кисню в мітохондріях та відсутність їх набухання вказує на те, що досліджувані процеси не призводять до розвитку мітохондрійної дисфункції. Отримані результати вказують на перспективність сполуки С-1193 для її подальших біохімічних досліджень як регулятора біоенергетичних та транспортувальних процесів у мітохондріях гладенького м’язу матки для запобігання/корекції розвитку мітохондрійної дисфункції. Ключові слова: тіакалікс[4]арен С-1193; Са2+; оксид азоту; АФК; NADH; мітохондрія; міометрій.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
09 Біологія , 091 Біологія та біохімія
Бібліографічний опис
Піменов І. М. Тіакалікс[4]арен с-1193 – ефективний модулятор біоенергетичних та ca2+-транспортувальних процесів у мітохондріях : випускна кваліфікаційна робота бакалавра : 091 Біологія / Піменов Ілля Миколайович. - Київ, 2023. - 63 с.