Управління проектом розробки автоматизованої системи управління виготовлення автоматів для сортування сміття та віддаленого управління ними

Дата
2022
Автори
Єремєєва Вероніка Геннадіївна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
За результатом виконання кваліфікаційної роботи магістра, було розроблено систему управління проектом розробки сортувальних автоматів і системи їхнього моніторингу. проаналізовано предметну область та з’ясовано, що продукти проекту будуть користатися попитом тому що існуючі проекти мають ряд недоліків і не є клієнтоорієнтованими. Глобальна екологічна проблема все ще є актуальною, людей потрібно заохочувати до сортування та розділення сміття. Проведено PEST-аналіз та проаналізовано фактори впливу на проект, найсильнішими є: бюрократизація і рівень корупції; податкова політика держави; цінова конкуренція з боку зарубіжних компаній; рівень розвитку підприємництва та бізнес середовища; темпи росту населення; витрати на дослідження та розробки; культура формування заощаджень і кредитування суспільства; рівень інновації та технологічного розвитку галузі; спосіб життя в звички споживання. Проведено також аналіз впливу ринку та конкурентоспроможності проекту. Отримано такі рівні загроз: середній рівень загрози зі сторони товарів замінників; середній рівень загрози внутрішньо-галузевої конкуренції; високий рівень загрози входу нових учасників; середній рівень загрози ринкової влади покупців; низький рівень впливу постачальників.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
12 Інформаційні технології , 122 Комп’ютерні науки
Бібліографічний опис
Єремєєва В. Г. Управління проектом розробки автоматизованої системи управління виготовлення автоматів для сортування сміття та віддаленого управління ними : кваліфікаційна робота магістра : 122 Комп’ютерні науки / Єремєєва Вероніка Геннадіївна. - Київ, 2022. - 107 с.