Морфолого-словотвірні особливості авторських неолексем Олексія Довгого

Дата
2023
Автори
Самко Марина
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Мета дослідження – визначити словотвірні моделі індивідуально-авторських неологізмів, а також з’ясувати особливості творення неолексем у поетичній мові О. Довгого. Об’єкт дослідження – 305 одиниць індивідуально-авторської номінації, зафіксовані в поетичних текстах О. Довгого. Предмет дослідження – семантико-дериваційна структура лексичних новотворів автора. У ході дослідження визначено й схарактеризовано поняття «неологізм», «оказіоналізм» та «індивідуально-авторський неологізм» у лінгвістичному дискурсі; визначено найпродуктивніші моделі деривації авторських новотворів у поезії Олексія Довгого; укладено словник індивідуально-авторських неологізмів поета. Словоскладання є найпродуктивнішим способом словотворення в поезії досліджуваного автора. Так, іменникові лексеми-композити складають 98 одиниць, прикметникові – 5, прислівникові – 3, дієслівні – 1. Способом основоскладання утворено іменників – 27, прикметників – 26, прислівників – 3. Для кращої візуалізації й ознайомлення з опрацьованим матеріалом текстів поезії О. Довгого було укладено словник його індивідуально-авторських новотворів.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
03 Гуманітарні науки , 035 Філологія
Бібліографічний опис
Самко М. Морфолого-словотвірні особливості авторських неолексем Олексія Довгого : кваліфікаційна робота … бакалавр : 035 Філологія / Самко Марина. – Київ, 2023. – 62 с.