Моделювання потоку грунтових вод на території будівництва по вул. О. Гончара 69, в м. Києві

Дата
2023
Автори
Романюк Ярослав
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Метою магістерської роботи є прогнозування локальних змін рівня ґрунтових вод внаслідок будівництва по вул. О. Гончара № 69 в м. Києві. Об’єкт дослідження – ґрунтові води на території будівництва. Предмет дослідження – зміни рівня ґрунтових вод на території будівництва внаслідок спорудження «стіни в ґрунті». Для досягнення мети виникає необхідність провести та виконати наступні завдання: 1.Виконати аналіз фізико-географічних, гідрогеологічних та інженерно-геологічних умов досліджуваної території; 2.Виконати схематизацію умов геофільтрації для території досліджень, визначити розрахункові параметри і характеристики об’єкту моделювання та побудувати вхідну гідродинамічну схему усталеного потоку ґрунтових вод; 3.Шляхом розв’язання оберненої задачі геофільтрації у програмному середовищі PMWIN (Processing Modflow for Windows) виконати корегування вхідної гідродинамічної схеми та отримати достовірну математичну модель усталеного потоку ґрунтових вод у природних умовах. 4.Розв’язати пряму задачу геофільтрації у програмному середовищі PMWIN з урахуванням впливу «стіни в ґрунті», на основі якої визначити прогнозний рівень ґрунтових вод на території досліджень; 5.Порівняти природний та прогнозний рівні ґрунтових вод на території досліджень та оцінити можливі локальні зміни рівня внаслідок будівництва «стіни в ґрунті». Слід зазначити, що біля фундаменту споруди спостерігається досить значний напірний градієнт, що свідчить про велику швидкість фільтрації. В подальших дослідженнях на даному об’єкті слід звернути увагу, що підвищена фільтрація в цій зоні може призвести до виникнення механічної суфозії та руйнування фундаменту споруди.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
10 Природничі науки , 103 Науки про Землю
Бібліографічний опис
Романюк Я. Моделювання потоку грунтових вод на території будівництва по вул. О. Гончара 69, в м. Києві : кваліфікаційна робота магістра : 103 Науки про Землю / Романюк Ярослав. - Київ, 2023. - 66 с.