Пізньотрипільське населення Київського Подніпров’я в контексті культур Східної Європи

Дата
2017
Автори
Кириленко Олександр Сергійович
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
У дисертаційній роботі проведено дослідження пізньотрипільського населення, що існувало в регіоні Київське Подніпров’я, в 3600-2900 рр. до н.е. Описано історію вивчення об’єкта дослідження, з’ясовано ступінь розробки теми в історіографії та проаналізовано широку джерельну базу. Реконструйовано особливості життєдіяльності пізньотрипільського населення, що активно взаємодіяло з колективами Східної Європи. Відтворено послідовні зміни у матеріальній культурі лукашівської і софіївської локальних груп, що уособлюють глобальні тенденції переходу від енеоліту до доби бронзи в умовах кардинальних кліматичних змін. Розкрито систему заселення, з’ясовано принципи використання топографії, розміри і характер забудови пізньотрипільських поселень. Проаналізовано соціальну організацію і світогляд пізньотрипільського суспільства, рівень взаємодії із сусідніми колективами Волині, Буго-Дніпровського і Пруто-Дністровського межиріч і загалом Східної Європи. Відтворено процес зникнення пізньотрипільських традицій і розчинення софіївського населення в середовищі культур ранньої бронзи.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
03 Гуманітарні науки , 032 Історія та археологія
Бібліографічний опис
Кириленко О. С. Пізньотрипільське населення Київського Подніпров’я в контексті культур Східної Європи : автореф. дис. ...канд. іст. наук : 07.00.02 всесвітня історія / Кириленко Олександр Сергійович. - Київ, 2017. – 20 с.
Зібрання