Страхування від нещасних випадків в системі соціального захисту громадян України

Дата
2016
Автори
Шимків Світлана Анатоліївна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Дисертація присвячена розкриттю сутності страхування від нещасних випадків, визначенню його ролі у соціально-економічних процесах становлення системи соціального захисту громадян, розгляду фінансового забезпечення системи страхування від нещасних випадків, яка повинна враховувати фінансові пріоритети держави, інтереси суб’єктів системи соціального страхування та приватних страхових організацій. Представлено комплексний аналіз стану, тенденцій і проблем вітчизняної системи страхування від нещасних випадків. Доведено, що перешкодами для подальшого розвитку системи страхування від нещасних випадків є: недостатньо виважений підхід до її організаційної побудови; нехтування синергетичним ефектом від сполучення можливостей державного соціального та недержавного (приватного) страхування; економічно необґрунтована вартість по лінії соціального страхування. Визначено світові тенденції розвитку системи страхування від нещасних випадків. Обґрунтовано авторську модель реформування системи страхування від нещасних випадків шляхом розвитку державно-приватного партнерства. Ключові слова: страхування, державне соціальне страхування від нещасних випадків, недержавне особисте страхування від нещасних випадків, система страхування від нещасних випадків, єдиний соціальний внесок, соціальний захист, соціальний ризик.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
05 Соціальні та поведінкові науки , 051 Економіка
Бібліографічний опис
Шимків С. А. Страхування від нещасних випадків в системі соціального захисту громадян України : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 гроші, фінанси і кредит / Шимків Світлана Анатоліївна. - Київ, 2016. - 22 с.
Зібрання