Фактична помилка у кримінальному праві: основні теоретичні та практичні аспекти

Дата
2016
Автори
Айдинян Анжела Василівна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
У дисертаційній роботі здійснено комплексне дослідження фактичної помилки у кримінальному праві – її основних теоретичних, нормативних та правозастосовних проблем. У роботі дається теоретична характеристика фактичної помилки, яка включає: а) розгляд її філологічних, логічних, філософських, загальноправових та власне кримінально-правових аспектів; б) з’ясування співвідношення фактичної помилки з деякими іншими кримінально-правовими явищами; в) систематизацію фактичних помилок у кримінальному праві. Виявлено особливості регламентації фактичної помилки у кримінальному праві окремих іноземних держав, виділено основні «моделі» такої регламентації. Встановлено особливості та вади регламентації фактичної помилки у вітчизняному кримінальному праві. На підставі проведеного дослідження внесено конкретні пропозиції щодо вдосконалення регламентації фактичної помилки у Кримінальному кодексі України. Узагальнена судова практика України в частині врахування фактичної помилки при здійсненні кримінально-правової кваліфікації та при обранні заходів кримінально-правового характеру, запропоновано деякі загальні правозастосовні орієнтири, необхідні для вдосконалення такої практики.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
08 Право , 081 Право
Бібліографічний опис
Айдинян А. В. Фактична помилка у кримінальному праві: основні теоретичні та практичні аспекти : автореф. дис. ...канд. юрид.наук : 12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право / Айдинян Анжела Василівна. - Київ, 2016. – 22 с.
Зібрання