Структурно-функціональний стан підшлункової залози за умов розвитку ожиріння

Дата
2020
Автори
Лещенко Іван В'ячеславович
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
У дисертаційному дослідженні було вивчено вплив ліофілізованих пробіотичних штамів біфідобактерій та лактобактерій та їх композицій на антропометричні показники щурів при експериментальному ожирінні, викликаному неонатальним введенням глутамату натрію. Через 4 місяці після народження у щурів, яким підшкірно вводили 4 мг/г глутамату натрію на 2-й, 4-й, 6-й, 8-й, 10-й день життя, спостерігався розвиток вісцерального ожиріння у дорослих щурів. Виміри антропометричних параметрів показали, що тварини з ожирінням мали затримку росту, тоді як вага не відрізнявся від маси контрольних тварин. Таким чином, підшкірна неонатальна ін'єкція глутамату натрію здатна викликати ожиріння без гіперфагії, яка діагностується за високим індексом Лі та характеризується невеликою масою тіла та носо-анальною довжиною. У щурів 4-місячного віку спостерігалося порушення толерантності до глюкози та обміну ліпідів. Було показано, що неонатальна ін'єкція глутамату натрію (4 мг/г) відповідно на 2-й, 4-й, 6-й, 8-й, 10-й день життя викликала зміни вуглеводного та ліпідного обміну та розвиток запалення підшлункової залози (ознаки притаманні гострому панкреатиту), що підтверджувалося підвищенням його ферментів у плазмі крові. Було показано, що під впливом пробіотичних штамів реєстрували покращення ліпідного обміну у щурів, що підтверджувалося зменшенням концентрації тригліцеридів, холестерину, ліпопротеїдів низької і дуже низької щільності, а також збільшенням концентрації ліпопротеїдів високої щільності. За умов профілактично-лікувального введення пробіотиків спостерігається нормалізація вуглеводного обміну, що супроводжується зменшенням концентрації глюкози та інсуліну в крові щурів та зниженням значення індексу інсулінорезистентності HOMA.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
09 Біологія , 091 Біологія та біохімія
Бібліографічний опис
Лещенко І. В. Структурно-функціональний стан підшлункової залози за умов розвитку ожиріння : дис. ... канд. біол. наук : 03.00.13 - фізіологія людини і тварин / Лещенко Іван В'ячеславович. - Київ, 2019. - 153 с.
Зібрання