Приватноправове регулювання благодійної діяльності в Європі

Дата
2016
Автори
Литвин Іван Володимирович
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Автором досліджено поняття, правові засади та правовий статус суб’єктів благодійної діяльності в державах Європи, у тому числі в Україні. Основний акцент зроблено на аналізі особливостей приватноправового регулювання благодійної діяльності в національних законодавствах держав Європи із врахуванням їх приналежності до англосаксонської або романо-германської систем права. Окремо було проаналізовано тенденції розвитку уніфікованого правового регулювання благодійної діяльності в ЄС. Це дало змогу виявити найкращі європейські практики та з урахуванням положень чинного національного законодавства запропонувати їх рецепцію (повну або часткову) в національне законодавство України.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
08 Право , 081 Право
Бібліографічний опис
Литвин І. В. Приватноправове регулювання благодійної діяльності в Європі : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право / Литвин Іван Володимирович. – Київ, 2016. – 205 с.
Зібрання