Кафедра географії України

Постійний URI для цього зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз відображається 1 - 5 з 52
 • Документ
  Інтеграція змісту шкільної географії в освіті для сталого розвитку
  (2021) Кокашинська Анастасія; Муніч Нелла Володимирівна
  У кваліфікаційній роботі описуються теоретичні засади інтеграції змісту навчання географії, розкривається поняття «інтеграція» в компетентнісній парадигмі освіти, концепція нової української школи щодо інтегрованого навчання географії у складі природничих наук. Також розглянуто застосування інтеграції у шкільній практиці навчання географії, представлено експеримент, його результати та методика застосування інтеграції на уроках. Проаналізовано думки щодо доцільності об’єднання природничих наук, що завдяки їх об’єднанню в одну дисципліну і завдяки процесу інтегрованого навчання знання з хімії, фізики, біології, географії та екології будуть засвоюватися легше, швидше та доступніше, й у тому числі, допоможуть значно краще розкрити кожну із Глобальних Цілей Сталого розвитку, у роботі не доводено і не спростовано це експериментально. Окрім програм, не має ні підручників, ні методичних матеріалів, ні доступної інформації щодо перспективних практик вчителів. Разом з тим висловлено припущення, що якщо цілі базової середньої освіти передбачають окрім розвитку природних здібностей школяра, підготовки його до подальшого навчання формування компетентності соціалізації, громадянської активності, виховання відповідального ставлення до родини, суспільства, культурних цінностей народу, то чи є курс «природничі науки» настільки самодостатнім, щоб виконувати цілі базової освіти лише власним змістом, не залучаючи тієї ж інтеграції з літературою, історією, мистецтвом? Ключові слова: інтеграція, сталий розвиток, компетентність, інтегрований урок.
 • Документ
  Позаурочна та позакласна робота зі школярами з географії
  (2021) Степаненко Олександр; Муніч Нелла Володимирівна
  У роботі розглянуто форми організаційної позакласної роботи з географії, а саме втілення їх у освітянській теорії і шкільній практиці, також основні методи позашкільної роботи з географії і методи їх практичного застосування. У сьогоденні географічні знання пояснюються і викладаються учням у навчальних закладах в різноманітних аспектах. А вимога забезпечення різностороннього та гармонійного розвитку учнів відповідає головній ідеї виховання, що об’єднує в собі духовне багатство, моральну чистоту і фізичну досконалість. Важливість позашкільної роботи з предмету географії в навчально-виховному процесі загальноосвітньому закладі увесь час зростає, бо успіх навчального процесу багато в чому залежить не тільки від вибору ефективних методик і форм навчання в школі на уроці, також і від вміння організувати позакласну роботу з предмету. Сьогоднішньому поколінню школярів необхідно акцентувати увагу на краєзнавчій частині географії. Бо саме поняття «краєзнавство» діти повинні сприймати не виключно як вид необхідної діяльності, направлений на те, щоб свій рідний край досліджувати. Краєзнавство повинно сприйматися учнями в більш глибокому, розкритому розумінні, а саме — дослідженя рідного краю, постійна участь в захисті і перетворенні оточуючої їх природи, надавати допомогу міському виробництву, сформовувати в малих громадянах країни відчуття серйозного відношення до навколишньої природи. Таке відношення формуєтьсяється у навчальному закладі тільки під час проходження курсу географії, а максимально саме під час влаштування позакласних та позаурочних заходів з географії.
 • Документ
  Сучасна шкільна географія в зарубіжних країнах
  (2021) Рудь Дем’ян Васильович; Масляк Петро Олексійович
  У ході аналізу досліджень, було виявлено, що географічна освіта невпинно розвивається. Сам предмет географії трансформується і набуває нових рис, нових назв. Географія все більше стає подібною до системи наук та поєднує у собі природничі, соціальні, економічні сфери. Всі проведені дослідження показують важливість для розвитку навчаються навчального предмета географії та необхідність включення його в навчальні плани шкіл. Однак, до сих пір немає єдиної думки про те, в якому віці і який зміст необхідно вивчати. Наприклад, в вітчизняній освіті Л.В. Занков, вирішуючи проблеми навчання і розвитку молодших школярів, особливе значення надавав географії і відзначав, що вона вводить дитину в світ живої і неживої природи. Шкільні системи викладання географії у Європі дуже різноманітні. Шкільна географія у Швеції класифікується як соціальна наука, національна навчальна програма Фінляндії позиціонувала географію як інтегровану тему «екологічні та природничі дослідження». Початкова географічна освіта в Нідерландах викладається поряд з історією та біологією під виглядом навчальної програми «світової орієнтації». Американська Асоціація Шкільних Адміністраторів, яка досліджувала особливості успішних вчителів, прийшла до висновку про те, що ефективність складається з двох чинників: знання і застосування методів навчання, і особистісні якості педагога.
 • Документ
  Гейміфікація на уроках географії
  (2023) Голуб Владислава Анатоліївна; Гринюк Олег Юрійович
  У даній кваліфікаціній роботі проведено дослідження щодо впровадження гейміфікації на уроках географії. З метою визначення сутності гейміфікації та її впливу на навчання проаналізовано поняття гейміфікації, види гейміфікації та переваги та недоліки гейміфікованого навчання. Проведено розробку гейміфікованого уроку з географії для 6 класу на тему "Природні зони та їх особливості". В рамках цього уроку були використані елементи гри, завдання та інтерактивні активності, що допомогли стимулювати інтерес та активність учнів під час навчання географії. Крім того, надано рекомендації щодо використання гейміфікації на уроках географії загалом, зокрема підкреслено важливість добору підходящих географічних завдань, використання різноманітних інтерактивних методів та створення сприятливої навчальної атмосфери.
 • Документ
  Розробка електронних матеріалів для уроку географії у 7-му класі
  (2023) Коваленко Анжеліка Юріївна; Олішевська Юлія Анатоліївна
  В процесі виконання дипломної роботи було встановлено, що уроки з географії, на яких використовуються інформаційні технології, мають свої унікальні особливості та індивідуальну структуру. Структура уроку залежить від багатьох факторів, таких як конкретний зміст уроку, наявність та якість доступних засобів інформаційних технологій, можливостей програмних засобів та доступних електронних ресурсів. Ефективність уроку залежить від компетентності вчителя у використанні інформаційних технологій та вміння поєднувати різні форми й методи проведення уроків. Важливо мати достатню ІКТ-компетентність для ефективного планування та використання цих засобів у навчальному процесі. Використання ІКТ у викладанні значно підвищує як ефективність навчання, а й допомагає вдосконалювати різні форми і методи навчання, підвищує зацікавленість школярів у глибокому вивченні програмного матеріалу. Новизна роботи з комп'ютером та різноманітність навчальних завдань стимулюють учнів до активного навчання та розвитку своїх знань і вмінь. Комп'ютер є привабливим для учнів, що сприяє емоційному підйому та підвищенню зацікавленості до предмету. Використання ІКТ на уроці географії дозволяє створити стимулююче навчальне середовище, що сприяє розвитку пізнавальної діяльності учнів, зокрема їхньої інтелектуальної активності, логічного мислення, уваги, пам'яті, мови та уяви. Використання навчальних презентацій допомагає розвитку науково-дослідницької роботи, навичок роботи з інформацією, формулюванню власної точки зору в учнів, а також активної позиції особистості у сучасному інформатизованому суспільстві.