Кафедра зарубіжної літератури

Постійний URI для цього зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз відображається 1 - 5 з 40
 • Документ
  Притчевість у повістях Дж.Д. Селінджера «Над прірвою у житі» та А. Гавальди «35 кіло надії»
  (2021) Жмурко Карина Юріївна; Кабкова Ольга
  Метою роботи стає дослідження у повістях Дж.Д.Селінджера та А.Гавальди такої якості художнього твору як притчевість. Предметом дослідження стають ознаки притчевості у повістях Дж.Д.Селінджера та А.Гавальди, а також особливості їхньої реалізації у текстах. Об’єкт дослідження – повість Дж. Д. Селінджера «Над прірвою у житі», яка одразу завоювала прихильність серед читачів та потрапила у рейтинг найкращих бестселерів, де зайняла першу сходинку. В ході роботи розглянуто поняття притчі, її особливості та сучасні трансформації. Подано обрис еволюції жанру притчі. Досліджено ознаки притчевості в обраних для вивчення текстах. Запропоновано шляхи презентації одного із текстів на уроках позакласного читання. Розроблено план-конспект уроку. Актуальність роботи зумовлена недостатньою вивченістю такої якості художнього твору як притчевість у повістях «Над прірвою у житі» та «35 кіло надії».
 • Документ
  Поетика комічного у романі Сью Таунсенд «Таємний щоденник Адріана Моула»
  (2021) Тищенко Валентина Валентинівна; Любарець Наталія Олексіївна
  Метою нашої роботи є дослідження стихії комічного, яка представлена у романі на різних рівнях його організації, зокрема сюжетному та системи персонажів. Об’єктом дослідження є роман Сью Таунсенд «Таємний щоденник Адріана Моула». Предметом дослідження є засоби художньої виразності, а також складові будови твору, які сприяють утворенню ефекту комічного. В ході роботи висвітлені теорії комічного А. Бергсона, З. Фрейда, М. Бахтіна та В.Проппа. Простежено розвиток літературознавчої думки щодо природи комічного та його складових у сучасних працях. З’ясовано, як теорії комічного означених дослідників проявлені у романі «Таємний щоденник Адріана Моула». З’ясовано, які засоби комічного домінують у структурі образу головного героя досліджуваного роману – Адріана Моула. Проаналізовано дискурси іронії та сарказму у романі, з’ясовані вектори їхньої спрямованості. З’ясовано, як обраний твір представлений у методичній літературі та підручниках зарубіжної літератури для 10 класу. Розроблені методичні вказівки та план-конспект уроку за обраним твором з акцентом на вивченні іронії.
 • Документ
  Етика цифрової ери в антиутопії Дейва Еґґерса «Сфера»
  (2021) Тюленєва Олександра Олексіївна; Канова Ганна Олександрівна
  Мета дослідження полягає в аналізі етики цифрової ери в антиутопії Дейва Еґґерса «Сфера». Об’єкт дослідження – етика цифрової ери в антиутопії Дейва Еґґерса «Сфера». Предмет дослідження – антиутопія Дейва Еґґерса «Сфера». В ході роботи окреслено ґенезу антиутопії, як літературного жанру. Визначено специфіку антиутопії Дейва Еґґерса «Сфера». Висвітлено проблематику, пов’язану з інструментами впливу на інформаційне суспільство. Досліджено феномен «аутент» як нового етапу розвитку цифрової ери в житті інформаційного суспільства. Розкрито поняття «суспільного» і «приватного» крізь призму «цифрової» категорії «прозорості». Проаналізовано параметри «онлайн життя», в аспекті виклику традиційній етиці та моралі до періоду тотальної цифровізації.
 • Документ
  Художні аспекти літературного конструювання травми війни (роман В. Ґ. Зебальда "Аустерліц" в контексті літератури про Другу світову війну)
  (2023) Шлєпова Ірина Дмитрівна; Стороха Богдан Валентинович
  Мета роботи – визначити художні аспекти літературного конструювання травми війни в романі Вінфріда Ґеорґа Зебальда “Аустерліц”. В ході роботи з’ясовано основні положення Trauma Studies в художній літературі. Встановлено поняття “літератури післявоєнного часу”, окреслено її визначальні риси. Відстежено художні прийоми зображення посттравматичного стресового розладу у літературних творах післявоєнного часу. Визначено роль художніх аспектів в літературному конструюванні травми війни. Проаналізовано особливості нарації, часопросторових відношень та залучення мультимедіа у творі “Аустерліц” В. Ґ. Зебальда. Охарактеризовано художні прийоми конструювання травми війни, використані В. Ґ. Зебальдом в творі “Аустерліц”. Об’єктом дослідження є роман Вінфріда Ґеорґа Зебальда “Аустерліц”. Предметом аналізу в роботі є художні аспекти конструювання травми війни.
 • Документ
  Жанрові особливості роману «Балада про співочих пташок і змій» Сюзанни Коллінз
  (2023) Пекалюк Каріна Геннадіївна; Любарець Наталія Олексіївна
  Мета бакалаврської роботи полягає в проясненні природи синтезу жанрів у сучасній підлітковій літературі жіночого авторства. Вивчено історію виокремлення антиутопії як жанру з її класичними рисами. Досліджено специфіку антиутопічного дискурсу в жіночій прозі. З’ясовано природу взаємодії епічного та ліро-епічного у романі. Визначено специфічні жанрові риси й домінантні проблеми жіночої антиутопії «Балада про співочих пташок і змій» С. Коллінз. Змодельовано урок позакласного читання з вивчення цього роману із залученням елементів жанрового аналізу. Об’єктом дослідження постає роман «Балада про співочих пташок і змій» Сюзанни Коллінз. Предметом дослідження є художні особливості та жанрові модифікації в сучасній підлітковій літературі. Матеріалом дослідження слугує також і роман С. Коллінз «Голодні ігри».