Кафедра комп'ютерної інженерії

Постійний URI для цього зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз відображається 1 - 5 з 115
 • Документ
  Веб-застосунок для аналізу динаміки наукометричних даних науковців
  (2023) Кітахієв Юрій; Львов Віктор Анатолійович
  Мета даної роботи полягає в удосконаленні комп’ютерних засобів побудови АІСІ діаграм та винайденні додаткових науковометричних даних, придатних для простого порівняльного аналізу динаміки дослідницької активності декількох науковців. Ключові слова: наукометричні дані, аналіз даних, візуалізація даних, Web of Science, Scopus, Google Scholar, H-індекс, індекс цитування, Python, Matplotlib, Requests, Beautifulsoup, Django.
 • Документ
  Застосування алгоритмів визначення аномалій для обробки даних сенсорів Інтернету речей
  (2023) Марченко Олександр; Юрчик Юрій Костянтинович
  У роботі досліджено ефективність виявлення аномалій в даних сенсору системи Інтернету речей для алгоритмів: К – середніх, Ковзного середнього, Авторегресійного ковзного середнього. Ключові слова: алгоритм, аномалія, дані, Інтернет речей, метод, сенсор руху.
 • Документ
  Дослідження векторів атак на Kubernetes та протидія їм
  (2023) Щербань Валентин; Слюсар Євген Андрійович
  Проведено аналіз архітектури системи Kubernetes та її основних обʼєктів, проаналізовано можливі вектори атак на вказану систему і існуючі засоби для їх протидії, сформовано вимоги до оператора спостереження за станом безпеки кластера Kubernetes та проведено його розробку. Ключові слова: засоби контейнерного оркестрування, кібератака, контейнеризація, API, под, оператор.
 • Документ
  Система виявлення порушень політик користування мережею
  (2023) Козирський Андрій; Мар'яновський Віталій Анатолійович
  Розглянуто особливості мережевого трафіку порушників політик користування мережі, розробка засобу, що дозволяє визначати порушення політик користування мережею шляхом пасивного аналізу мережевого трафіку.
 • Документ
  Захист внутрішніх мереж на основі фільтрації трафіку можливостями протоколу DNS
  (2023) Слабович Володимир; Мар'яновський Віталій Анатолійович
  Робота містить методичні вказівки щодо вибору оптимального середовища для розгортання, встановлення та налаштування проекту. Окрім цього, проведено дослідження ефективності фільтру мережевого трафіку на базі PowerDNS. Ключові слова: фільтр трафіку, DNS, PowerDNS, скрипт, заборонені сайти.