Кафедра теорії і практики перекладу з англійської мови

Постійний URI для цього зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз відображається 1 - 5 з 68
 • Документ
  Відтворення мовно-стилістичних елементів науково-фантастичного твору "Убік" Ф. Діка на матеріалі українського перекладу
  (2023) Волков Максим; Ласінська Тетяна Анатоліївна
  Новизна роботи зумовлюється браком досліджень, присвячених творам саме Філіпа Діка, зокрема роману «Убік» (1969) в українському літературознавстві та перекладознавстві. В ході роботи окреслено різні підходи до визначення жанру «наукова фантастика», окреслено її жанрові особливості. Досліджено авторську особистість Філіпа Діка, ідейно-тематичну канву та стилістичні риси роману «Убік». Розглянуто лексичні та граматичні особливості, стилістичні фігури роману «Убік», і способи їх відтворення в українськомовному перекладі твору. Надано оцінку вмотивованості їх вживання з прагматико-семантичної точки зору.
 • Документ
  Вiдтворення iдiостилю Гiларi Мантел в українськомовних друготворах
  (2023) Вояківська Аліна; Лобода Юлія Анатоліївна
  Матеріалом наукової розвідки виступає оригінальний текст та український переклад історичного роману «Вулфголл» у виконанні Костянтина Бєляєва та Віталія Михайлюка. Мeтa роботи полягає у виявленні найбільш ефективних методів перекладу характерних рис ідіостилю Г. Мантел. В ході роботи визначено і охарактеризовано жанрову специфіку британського історичного роману. Проаналізовано моделі відтворення типових рис жанру у вітчизняних та закордонних перекладознавчих студіях. Досліджено індивідуальний стиль авторки в змістовному аспекті та особливості відтворення ідіостилю при перекладі роману. Проведено порівняльний лінгвостилістичний аналіз тексту оригіналу роману Гіларі Мантел “Wolf Hall” та його перекладу україською мовою.
 • Документ
  Особливості англо-українського перекладу інструкцій з експлуатації технічних засобів
  (2023) Царук Віра; Возна Марина Олександрівна
  Актуальність дослідження визначається загальним інтересом перекладознавців до різних стилів та жанрів галузевого перекладу, зокрема, науково-технічного. Об’єктом дослідження є англо-українські переклади інструкцій з експлуатації технічних засобів та пристроїв. Метою магістерської роботи є дослідження особливостей текстів інструкцій та аналіз перекладацьких прийомів і технік їх реалізації (трансформацій) на різних мовних рівнях. Для досягнення поставленої мети зроблений аналіз перекладацьких прийомів і технік їх застосування при перекладі інструкцій з експлуатації. Вивчено особливості термінології в англійських та українських інструкціях з експлуатації. Визначено труднощі в англо-українському перекладі інструкцій з експлуатації.
 • Документ
  Вплив моделі гравітаційного тяжіння на якість конференційного перекладу
  (2023) Тодераш Маріна; Поворознюк Роксолана Владиславівна
  У магістерській роботі проаналізованоно вплив моделі гравітаційного тяжіння С. Галверсон на якість перекладу конференцій. Досліджено на аналізі різних аспектів перекладу, таких як лексичні, граматичні, культурні, психолінгвістичні особливості, щоб виявити, як модель гравітаційного тяжіння може впливати на рівень порозуміння між учасниками з різних культурних і мовних середовищ. У роботі також розглянуто можливі обмеження та недоліки моделі гравітаційного тяжіння С. Галверсон, а також її потенційні вдосконалення та альтернативи. Проведено порівняльний аналіз моделі з іншими підходами до перекладу, що існують у сучасній лінгвістиці та перекладознавстві. Використано емпіричні дані з реальних конференцій та перекладів, оцінено, наскільки ефективно модель гравітаційного тяжіння може сприяти поліпшенню якості перекладу конференцій, а також розглянено можливі шляхи її застосування у практичній діяльності перекладачів та інших фахівців у галузі міжкультурної комунікації.
 • Документ
  Стратегії відтворення медичної термінології в аудіовізуальному перекладі (на прикладі серіалу «Анатомія Грей»)
  (2023) Свердлова Наталія; Гриценко Марія Валеріївна
  В результаті роботи досліджено 28 серій серіалу «Grey’s Anatomy» (2005–2023 рр., режисер(-ки) — Ш. Раймс, Р. Корн, К. МакКід та ін.) та їх українські переклади (переклад 15 серій першого й другого сезонів, виконаний студією «Так Треба Продакшн» на замовлення телеканалу «ICTV») (2007–2010 рр.), та переклад 13 серій п’ятого сезону, виконаний командою телеканалу «СТБ» (2010–2012 рр.)), а також фільм «Contagion» (2011 р., режисер — С. Содерберг) і його український дубльований та субтитрований переклади, доступні на платформі «Megogo». Проаналізовано особливості відтворення медичних термінів та медичних жаргонізмів у серіалі «Анатомія Грей» у порівнянні з фільмом «Зараза». Визначено особливості відтворення етноспецифічних елементів медичного дискурсу на прикладі серіалу «Анатомія Грей»; Виявлено важливі результати для забезпечення й контролю якості перекладів в кіноіндустрії, оскільки перекладачі-практики зможуть використовувати у своїй роботі рекомендації стосовно відтворення медичних термінів, професіоналізмів, жаргонізмів та етноспецифічних елементів у перекладі художніх аудіовізуальних текстів.