Кафедра теорії і практики перекладу з англійської мови

Постійний URI для цього зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз відображається 1 - 5 з 70
 • Документ
  Стратегії й тактики відтворення гумористичного ефекту в англо-українському перекладі (на матеріалі англомовних детективних серіалів)
  (2023) Висоцький Роман; Данильченко Ірина Валеріївна
  У магістерській роботі було досліджено особливості перекладу гумористичних елементів з англійської мови на українську. Об’єкт дослідження – гумористичні компоненти у англійському аудіовізуальному дискурсі. Предмет дослідження – особливості перекладу гумору українською мовою за допомогою різноманітних методик. Для більш детального аналізу перекладу гумористичного ефекту у контексті англійської та української мови було обрано британський детективний серіал «Шерлок» від BBC та, відповідно, його переклад українською від 1+1, що вважається найкращим українським перекладом цього серіалу. В ході роботи визначено поняття гумористичних елементів в сучасній лінгвістиці та їх класифікація. Проаналізовано специфіку гумору у культурному контексті і, відповідно, труднощі передачі його іншою мовою. Досліджено перекладацькі трансформації під час перекладу гумористичних елементів у аудіовізуальному дискурсі та окреслено можливі варіанти перекладу українською мовою англійських гумористичних елементів на прикладі детективних серіалів.
 • Документ
  Лексико-стилістичні особливості перекладу промов В. О. Зеленського англійською мовою
  (2023) Жабська Тетяна; Мовчан Богдан Володимирович
  У магістерській кваліфікаційній роботі визначено найефективніші перекладацькі прийоми та рішення, які націлені на збереження прагматичного потенціалу тексту оригіналу, шляхом комплексного аналізу способів відтворення лексичних та стилістичних особливостей ідіостилю В. О. Зеленського під час усного синхронного та письмового перекладу. Об’єктом дослідження є лексико-стилістичні особливості політичних промов виголошених В. О. Зеленським після 24 лютого 2022 року. Предметом дослідження слугують перекладацькі прийоми та трансформації, застосовані для відтворення ідіостилю В. О. Зеленського. В роботі розглянуто особливості політичного дискурсу та функції політичної промови, що можуть впливати на процес перекладу. Виокремлено основні риси ідіостилю В. О. Зеленського та виокремлено види та форми перекладу відеозвернень В. О. Зеленського. Виявлено труднощі перекладу промов В. О. Зеленського під час синхронного перекладу разом з допущеними перекладацькими хибами та запропонувати шляхи їхнього подолання. Систематизовано результати та зроблено висновки щодо основних способів відтворення лексичних та стилістичних особливостей типових для мовлення Президента під час усного синхронного та письмового перекладу, а також визначено подальший напрямок дослідження перекладу ідіостилю В. О. Зеленського.
 • Документ
  Відтворення мовно-стилістичних елементів науково-фантастичного твору "Убік" Ф. Діка на матеріалі українського перекладу
  (2023) Волков Максим; Ласінська Тетяна Анатоліївна
  Новизна роботи зумовлюється браком досліджень, присвячених творам саме Філіпа Діка, зокрема роману «Убік» (1969) в українському літературознавстві та перекладознавстві. В ході роботи окреслено різні підходи до визначення жанру «наукова фантастика», окреслено її жанрові особливості. Досліджено авторську особистість Філіпа Діка, ідейно-тематичну канву та стилістичні риси роману «Убік». Розглянуто лексичні та граматичні особливості, стилістичні фігури роману «Убік», і способи їх відтворення в українськомовному перекладі твору. Надано оцінку вмотивованості їх вживання з прагматико-семантичної точки зору.
 • Документ
  Вiдтворення iдiостилю Гiларi Мантел в українськомовних друготворах
  (2023) Вояківська Аліна; Лобода Юлія Анатоліївна
  Матеріалом наукової розвідки виступає оригінальний текст та український переклад історичного роману «Вулфголл» у виконанні Костянтина Бєляєва та Віталія Михайлюка. Мeтa роботи полягає у виявленні найбільш ефективних методів перекладу характерних рис ідіостилю Г. Мантел. В ході роботи визначено і охарактеризовано жанрову специфіку британського історичного роману. Проаналізовано моделі відтворення типових рис жанру у вітчизняних та закордонних перекладознавчих студіях. Досліджено індивідуальний стиль авторки в змістовному аспекті та особливості відтворення ідіостилю при перекладі роману. Проведено порівняльний лінгвостилістичний аналіз тексту оригіналу роману Гіларі Мантел “Wolf Hall” та його перекладу україською мовою.
 • Документ
  Особливості англо-українського перекладу інструкцій з експлуатації технічних засобів
  (2023) Царук Віра; Возна Марина Олександрівна
  Актуальність дослідження визначається загальним інтересом перекладознавців до різних стилів та жанрів галузевого перекладу, зокрема, науково-технічного. Об’єктом дослідження є англо-українські переклади інструкцій з експлуатації технічних засобів та пристроїв. Метою магістерської роботи є дослідження особливостей текстів інструкцій та аналіз перекладацьких прийомів і технік їх реалізації (трансформацій) на різних мовних рівнях. Для досягнення поставленої мети зроблений аналіз перекладацьких прийомів і технік їх застосування при перекладі інструкцій з експлуатації. Вивчено особливості термінології в англійських та українських інструкціях з експлуатації. Визначено труднощі в англо-українському перекладі інструкцій з експлуатації.