Кафедра нанофізики конденсованих середовищ

Постійний URI для цього зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз відображається 1 - 5 з 49
 • Документ
  Колориметричний аналаіз дзеркал Брегга з мікшощілиною на основі поруватого кремнію
  (2023) Сергійчук Станіслав; Іванов Іван Іванович
  Основною метою дослідження було отримати колориметричні параметри та розрахунки спектральних параметрів структури дзеркала Брегга з мікрощілиною на основі поруватого кремнію шари якого мають різну товщину та порівняти отримані спектральні дані для заповнення пор кремнію різними аналітами, які мають різні показники заломлення (етанол, метанол та вода). Одним з ключових параметрів який може описати та порівняти зміну спектральних даних, є зміна положення щілини в залежності від аналіту яким заповнено пори можна вважати чутливість. Тобто чутливість відображає залежність зсуву щілини при зміні заповнення пор. Можна зробити висновок, що заповнювачі пор (етанол, метанол, вода) впливають на зміну положення щілини, що відображається у зсувах значень положення щілини. Заповнення пор етанолом та метанолом призводить до більш помітного зміщення, ніж заповнення пор водою. Якщо ж порівнювати колориметричні дані для заповнення пор аналітами з різними показниками заломлення можна зробити висновок: що за результатами вимірювань видно, як домінантна довжина хвилі змінюється залежно від параметрів системи. Така зміна може впливати на спектральні властивості відбивного матеріалу. Значення зміни показника ідеальності може бути пов'язано з властивостями матеріалу, його взаємодією зі світлом та оптичними явищами, що відбуваються в системі. Загалом, зміна домінантної довжини хвилі та показників ідеальності вказує на важливі оптичні властивості системи з відбиваючими шарами.
 • Документ
  Причини нестабільності геному при гострому лімфобластному лейкозі
  (2023) Тітко Максим Андрійович; Войтешенко Іван Сергійович
  У дипломній роботі наведені результати наукових досліджень причин нестабільності геному ракових клітин та їх попередників у хворих на гострий лімфобластний лейкоз. Проведено дослідження феномену передчасного розділення центромер (ПРЦ) у хворих на гострий лімфобласний лейкоз (ГЛЛ). 1. Феномени ПРЦ та С-анафази можна використовувати в якості додаткового діагностичного критерію гострого лімфобластного лейкозу. 2. Феномен ПРЦ притаманний переважно бластним онкотрансформованим клітинам, аніж нормальним клітинам периферійної крові чи червоного кісткового мозку – відмічена висока позитивна кореляція між числом бластів в периферійній крові та рівнем ПРЦ у хворих на ГЛЛ. 3. Феномени ПРЦ та С-анафази можна використовувати в якості додаткового критерію ремісії – в ремісії у хворих на ГЛЛ рівні ПРЦ та С-анафази знижуються і наближаються до показників контрольної крупи. 4. Феномен С-анафази можна використовувати в якості додаткового прогностичного критерію – високі рівні С-анафази в перший гострий період є позитивним прогнозом перебігу ГЛЛ, є свідченням високої імовірності досягнення ремісії. 5. Феномен ПРЦ є однією з причин нестабільності геному при ГЛЛ – рівні ПРЦ в перший гострий період ГЛЛ корелюють з частотою анеуплоїдних клонів при ГЛЛ.
 • Документ
  Вивчення оптичних властивостей шаруватих нанокомпозитів
  (2023) Ромадін Владислав Віталійович; Васильєв Тарас Анатолійович
  З використанням концепції ефективної сприйнятливості запропонована теоретична модель оптичного відгуку шаруватої тонкої плівки з вбудованими металевими еліпсоїдними наночастинками з оболонкою. На основі цієї моделі розраховано контурні карти і спектри поглинання для двошарових тонких плівок з наночастинками золота та міді. Наночастинки мали сферичну форму, сплюснуту сфероїдальну форму з віссю симетрії, перпендикулярною до площини плівки., а також витягнуту сфероїдальну форму тієї ж просторової орієнтації. Було виявлено резонанси, за яких поглинання в плівці падаючого світла було максимальним. Виявлено вплив форми нановключень і оболонок на оптичні властивості шаруватого нанокомпозиту. Зміна форми нановключень призводила до зсувів піків поглинання і зміни інтенсивності піків. Наявність оболонки призводила до послаблення поглинання і до зсувів піків в бік коротших хвиль. Ключові слова: нанокомпозит, поглинання, конфігураційний резонанс, шарувата плівка, наночастинки.
 • Документ
  Розробка програмного рішення для пошуку оптимальних органічних напівпровідників за енергією граничних молекулярних орбіталей для органічної фотовольтаїки
  (2023) Вознюк Андрій Михайлович; Булавко Геннадій Володимирович
  У ході роботи проведено стислий теоретичний огляд полімерів, а саме основи їх хімії та принципи роботи. Проведено огляд органічних сонячних елементів та їх переваг/недоліків, роль донорів та акцепторів у їх складі. Також детально розглянуто рівні HOMO LUMO, зокрема їх роль у ОСЕ. Розроблено програму для пошуку оптимальних донорів за значеннями рівнів HOMO LUMO акцепторного полімера PCBM. Ключові слова: полімери, PCBM, органічні сонячні елементи, ВЗМО, НВМО, донор, акцептор, заборонена зона (ЗЗ), реляційні бази даних, SQL, парсер, метод AM1, python, Tkinter, GUI.
 • Документ
  Механічні властивості вуглецевого нановолокна
  (2023) Аністратенко Сніжана Василівна; Гаврильченко Ірина Валеріївна
  В роботі проведено огляд літератури з теми «Механічні властивості нановолокна». Розглянуто експерименти з визначення характеристик обертання та натягу волокна, процеси створення спірально закрученого та модифікованого фторованого нановолокона. Для виконання досліджень виготовлено дві установки. У роботі проведено розрахунок пового опору пучка волокон та діаметр волокна. Встановлено, що спостерігається залежність повного опору пучка волокна від натягу. Отримані результати можуть бути використані для майбутньої розробки штучних м’язів, для протезування та при створенні нових мікроінструментів. Ключові слова: механічні властивості, вуглецеве нановолокно, натяг, обертання.