Кафедра архівознавства та спеціальних галузей історичної науки

Постійний URI для цього зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз відображається 1 - 2 з 2
 • Документ
  Джерельний комплекс дослідження образу організаторів і виконавців голодомору-геноциду 1932-1933 рр. в Україні
  (2021) Назимок Уляна Юріївна; Калакура Ярослав Степанович
  Дане дослідження заклало підґрунтя для моделювання образу замовників і провідників Голодомору-геноциду. Спираючись на джерела, було намагання сконструювати цей образ в магістерській роботі і накреслити основні контури цього збірного образу. Його ядро складали переважно комуністи і комсомольці, передусім керівники комуністичної партій, законодавчих і виконавчих органів влади, червоноармійці, працівники прокуратури, ДПУ, міліції. Національний склад серед замовників і провідників злочинної політики був неоднорідним: росіяни, євреї, грузини, українці та ін. Серед її безпосередніх виконавців та активістів були українці, росіяни, представники національних меншин, а за віком це були люди в середньому від 18 до 60 років. До проведення насильницьких хлібозаготівель, які, зрештою, і призвели до голоду, залучалися не тільки чоловіки , а і жінки. За рівнем інтелекту це були здебільшого люди з низьким рівнем освіти, культури та духовності. З погляду соціальної психології та суспільної моралі в середовищі організаторів Голодомору більшість складали кар'єристи і прислужники режиму, егоїсти, з малоросійською ідентичністю і травмованим менталітетом. Звичайно, в конструюванні цього образу чимало припущень, схематизму та «білих плям», що засвідчує необхідність продовження досліджень цієї проблеми. Дослідження історіографічного образу замовників та організаторів Голодомору-геноциду 1932 – 1933 рр. має важливе значення не лише для історичної науки, але й для подолання негативних наслідків комунізації суспільства та ідеологічних стереотипів минулого. Це особливо важливо для сучасної молоді, для остаточного формування високої моралі і національно- державницької свідомості. Для того, щоб усвідомлювати себе частиною українського народу, необхідно знати та аналізувати правдиву історію своєї країни, якою б драматичною вона не була.
 • Документ
  Репрезентація українських архівних колекцій у єврошані як фактор інтеграції до європейського культурного простору
  (2021) Смірнов Тарас Валерійович; Палієнко Марина Геннадіївна
  Шляхом детального опрацювання історіографічного матеріалу, джерельної бази та ґрунтовного аналізу різних точок зору щодо принципів формування інформаційного суспільства і представлення українського документального спадку на сайті Європіани, було досягнуто поставленої мети та виконано завдання дослідження. У роботі було розглянуто як теоретичні аспекти щодо формування інформаційного суспільства та створення Європіани, так і суто практичні, а саме: можливості інтегрування українських архівних документів на сайт Європейської цифрової бібліотеки, яке буде слугувати фактором поступового імплементування України до європейського культурного простору. Також у роботі було визначено роль цифровізації у розбудові інформаційного суспільства на теренах ЄС. Розглянуто фактори, які сприяли заснуванню Європіани. Охарактеризовано європейський досвід проведення цифровізації та інтеграції своїх культурних надбань до Європіани. Акцентовано увагу на міжнародних стандартах, на які повинно спиратися оцифрування архівних фондів та колекцій в Україні. З’ясовано, якими принципами варто керуватися для презентації власних архівних матеріалів на сайті Європіани.Встановлено перспективи розбудови інформаційного суспільства на території України.