Кафедра фінансів

Постійний URI для цього зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз відображається 1 - 5 з 35
 • Документ
  Фінансова стійкість підприємства та її забезпечення
  (2022) Устич Іван Олександрович; Солодка Ольга Олегівна
  У роботі розглянуто підходи та теоретичні аспекти щодо фінансової стійкості підприємства та методів її оцінки. Були розраховані та проаналізовані активи та джерела їх фінансування, основні групи показників фінансової стійкості та проаналізовано стан фінансової стійкості ПрАТ «Лантманнен Акса». Також розглянуті основні напрями забезпечення фінансової стійкості та напрями її покращення.
 • Документ
  Податкове регулювання земельних відносин в Україні
  (2022) Петрашко Вадим Олегович; Варналій Захарій Степанович
  Податкове регулювання земельних відносин в Україні відіграє ключову роль у забезпеченні сталого та справедливого зростання, особливо в контексті кризи COVID-19, а також завдяки таким зусиллям, як «озеленення» податкових систем та боротьба з ухилянням від сплати податків. В процесі дослідження даної проблеми були використані такі методи: аналізу і синтезу – при визначенні економічної сутності податкового регулювання земельних відносин в Україні та його ролі; опису, теоретичних підходів, методів та інструментів – для дослідження розвитку процесу податкового планування у світі та аналізу імплементації світових тенденцій у практику оподаткування в Україні; метод порівняння – для розмежування понять «ухилення від сплати податків», «податкової мінімізації» та «податкової оптимізації»; аналітичний, факторний методи – для дослідження основних методів податкового планування та механізму їх застосування у процесі оптимізації оподаткування, а також для дослідження практики надання професійних послуг в контексті оцінки податкових ризиків та податкової оптимізації; метод регресійного аналізу – для визначення залежності між витратами на амортизацію та інвестиціями в необоротні активи та аналізу впливу податкових різниць на прибуток до оподаткування у короткостроковому періоді.
 • Документ
  Формування та використання коштів місцевих бюджетів
  (2022) Куниця Максим В’ячеславович; Чеберяко Оксана Вікторівна
  В ринкових умовах, і особливо при переході до ринку, бюджетна система є головним економічним регулятором. Ефективне функціонування загальної економіки та зовнішніх зв’язків залежить від того, наскільки структурована бюджетна система. Для оптимізації с кладу і структури видатків бзбігюджетів міста Києва ефективним рішенням перш изда все видається послідовне проведення адміністративно-територіальної реформи з подальшим формуванням за рахунок інвестиційних трансфертів із державного бюджету «точок економічного зростання» на базі центрів укрупнених громад.
 • Документ
  Податкове ругулювання земельних відносин в Укрїні
  (2022) Петрашко Вадим Олегович; Варналій Захарій Степанович
  За результатами дослідження: - удосконалено науковий підхід до розуміння сутності податкового регулювання не просто як інструменту збору податкових платежів, а як механізму підвищення фінансової ефективності громад та держави; - отримали подальший розвиток методичних підходів та інструментів щодо практики впровадження податкового регулювання в діяльність українських підприємств; процесу розвитку стратегії та планування податкового регулювання в України; обґрунтування необхідності застосування даного інструменту для ефективного функціонування підприємств в Україні; - запропоновано поетапний механізм впровадження стратегічного та поточного податкового планування з метою ефективного управління податковою системою.
 • Документ
  Stabilization of the Public Financial System in China During Pandemic Times
  (2022) Zizhou Yang; Miedviedkova Nataliia
  The purpose of this work is to deepen the theoretical aspects of the formation and development of the Public Financial System of China and substantiate practical recommendations for its stabilization during pandemic times.