Кафедра теорії і практики перекладу романських мов імені Миколи Зерова

Постійний URI для цього зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз відображається 1 - 5 з 35
 • Документ
  Особливості застосування граматичних трансформацій при перекладі художнього тексту з французької мови на українську на матеріалі роману Жослін Сосьє «Дощило птахами»)
  (2023) Танасієнко Марія Сергіївна; Гуменна Крістіна Олександрівна
  Мета роботи полягає у виявленні особливостей вживання граматичних трансформацій в українському перекладі сучасного франкомовного роману квебекської письменниці. Об’єктом дослідження є особливості застосування граматичних трансформацій при письмовому перекладі художнього тексту. Предметом дослідження є основні види граматичних трансформацій, виявлені при аналізі перекладу художнього твору « Il pleuvait des oiseaux » Жослін Сосьє з французької мови на українську. У ході дослідження було виокремлено жанрові та лексичні особливості твору; досліджено стилістичні особливості творів жанру роман; визначено, які труднощі постають при перекладі художнього роману; визначено граматичні трансформації як ефективний засіб подолання деяких із труднощів перекладу; надано актуальну класифікацію граматичних трансформацій; Проведено аналіз роману «Дощило птахами» з метою виділення граматичних трансформацій, що використовувалися в процесі його перекладу українською мовою. Досліджено особливості використання граматичних трансформацій при перекладі художніх текстів із французької мови на українську на матеріалі роману «Дощило птахами».
 • Документ
  Відтворення евфемізмів французького політичного дискурсу в українських перекладах ( на матеріалі статей інтернет-видань)
  (2023) Сичік З. Р.; Гуменна Крістіна Олександрівна
  Мета роботи полягає у дослідженні процесу відтворення евфемізмів французького політичного дискурсу в українських перекладах на основі матеріалу з політичних статей, що публікуються в інтернет-виданнях. Об’єктом роботи є евфемізми у промовах французьких політиків та способи їх перекладу українською. Предметом дослідження є методи застосування евфемії у промовах політиків, як сучасний та ефективний спосіб впливу на суспільство; засоби перекладу евфемізмів у французьких медіа текстах українською мовою. У ході дослідження розглянуто різні контексти вживання евфемізмів у французькій та українській пресі. Виявилося, що їх використання часто залежить від політичних, етичних та соціокультурних мотивів. Дослідження дозволило розуміти, як використання евфемізмів може впливати на сприйняття читачів, вони можуть змінювати емоційну реакцію, ставлення та розуміння інформації. Отримано узагальнення певних тенденцій використання евфемізмів у французькій та українській пресі, вони частіше вживаються у політичних та соціальних сферах, де знаходяться найбільш актуальні теми і найбільший інтерес громадськості.
 • Документ
  Мовні особливості жанру «соціально-пригодницький роман» та його відтворення у перекладі (на матеріалі роману «Сельва» Феррейри де Кастро)
  (2023) Степанюк Софія; Орличенко Олена Василівна
  Художній переклад - це складне завдання, яке поєднує в собі лінгвістичні знання, культурну обізнаність і творчу кмітливість. Коли йдеться про переклад романів у жанрі соціально-пригодницький роман, як у випадку з романом Феррейри де Кастро "Сельва", це завдання стає ще складнішим через притаманні цьому жанру особливості. Багата взаємодія мови, культури та історії в межах цього жанру вимагає від перекладача вміння балансувати між точністю та емоційною достовірністю у своїй роботі. Переклад такого соціально-пригодницького роману, як "Сельва", висвітлює складність і важливість художнього перекладу. Він підкреслює складну взаємодію мови, культури та історії в процесі перекладу і вирішальну роль перекладача як культурного посла та лінгвістичного експерта. Також підкреслюється необхідність всебічного розуміння специфіки жанру та культурно-історичного контексту цільової аудиторії. Такий цілісний підхід до перекладу гарантує збереження сутності, багатства та багатогранності оригінального твору, водночас роблячи його доступним та цікавим для цільової аудиторії. Складність перекладу соціально-пригодницьких романів, таких як "Сельва", висвітлює складну взаємодію мов, культури та розуміння аудиторії. Це підкреслює роль перекладача як культурного посередника, який володіє не лише глибоким знанням мов, але й гострою чутливістю до культурного та історичного контекстів, а також емоційних та естетичних вимірів тексту. Лише завдяки цьому делікатному балансу переклад може зберегти багатство, глибину та багатогранність оригінального твору, водночас резонуючи з цільовою аудиторією.
 • Документ
  Переклад історизмів у творі Філіппа Делорма «Анна Київська»
  (2023) Ясельська Олена Анатоліївна; Чернієнко Галина Володимирівна
  Метою роботи є розгляд перекладу історизмів у творі Філіпа Делорма «Анна Київська». Об’єктом дослідження є твір Філіпа Делорма «Анна Київська». Предметом дослідження є переклад історизмів у історичному романі Філіпа Делорма «Анна Київська». Дослідження мертвих слів та історизмів у творах на історичну тематику при аналізі лексики сучасної літературної мови, котрі не існують в її реальності, дозволяє простежити процес змін у лексичній системі мови та визначити семантичні особливості та функціонально-стилістичні риси слів. У такий спосіб можна визначити семантичні ознаки та функціонально-стилістичні особливості слів, які сьогодні ще рідко вживаються, але використовуються за потреби. У ході виконання роботи було досліджено поняття історизму, його різновиди, здійснено аналіз реалій і фонових знань, їхнє відтворення в перекладі, проаналізовано особливості перекладу історизмів у творі Філіпа Делорма «Анна Київська».
 • Документ
  Лексичні особливості перекладу роману Мюріель Барбері «Елегантна їжачиха» та їх відтворення в українському перекладі
  (2023) Ткаченко Дар’я Олександрівна; Зубцова Світлана Володимирівна
  Метою роботи є аналіз окремих французьких лексичних одиниць у контексті перекладу та дослідження особливостей відтворення цих одиниць в українському перекладі сучасного французького роману «Елегантна їжачиха». Об’єктом дослідження є вибрана французька лексика (знижена лексика, фразеологізми, власні назви, реалії та терміни), а предмет дослідження становлять особливості відтворення цих лексичних одиниць у дискурсі художньої літератури. У ході роботи досліджено відтворення у перекладі французької зниженої розмовної лексики, зокрема вульгаризмів; розглянуто фразеологізм як лексично-граматичну єдність, а також описано особливості перекладу фразеологізмів та ідіоматичних виразів в романі; визначено труднощі й особливості перекладу власних назв; визначено основні прийоми та засоби відтворення реалій у перекладі; розглянуто способи перекладу термінів (біологічних, політичних та медичних).