Кафедра етнології та краєзнавства

Постійний URI для цього зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз відображається 1 - 5 з 7
 • Документ
  Повсякденне життя українських студентів 1981-2019 рр.
  (2021) Онодвалюк Діана Валентинівна; Конта Р.М.
  У кваліфікаційній роботі розглянуто підходи до вивчення повсякдення українських студентів, проаналізовано побут, роль та місце студентської молоді у соціумі ЗВО, а також охарактеризовано особливі риси повсякденного життя молоді, співставлено різний досвід студентства 1980-2019 рр. У дослідженні висвітлено насамперед унікальну порівняльну характеристику студентства чотирьох десятиліть (1980-2019 рр.), адже практично не існує досліджень, присвячених обраному періоду, загалом дослідження студентів 1920-1950-х рр та 1960-1970-х рр. В ході роботи з історіографією найбільш сприятливо концепцію визначено концепцію Наталі Лебіної (висвітлення через дихотомію «норма-аномалія»). Також використано підхід М.Кругляк ділити сфери повсякденного життя студентів на публічну, матеріальну та нематеріальну. На основі аналізу джерел виявлено суцільні зміни у ставлені студентства до навчання в ЗВО, трансформація студента в житті не лише соціуму університету, але й суспільства загалом. Досліджено перехід студентства від політично індиферентного до рушійного прошарку суспільства, що підтримує та форсує зміни у державі. Співставлено матеріальну та нематеріальну сферу студентів чотирьох десятиліть та виявлено причини їх диференціації. Також проаналізовано вплив держави та державних процесів на зміну побуту та пріоритетів студентства в усіх сферах.
 • Документ
  Вплив урбанізаційних процесів Півдня України другої половини ХІХ – початку ХХ століть на формування і розвиток робітничої культури
  (2020) Кологривова Вікторія Олександрівна; Конта Ростислав Михайлович
  Новизна роботи полягає в тому, що в ній охарактеризовано вплив урбанізаційних процесів Півдня України в другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. на виникнення і розвиток робітничої культури, а також розглянуто взаємодію сільської і міської культур як основну умову появи робітничої культури і зроблено спробу реконструювати образ мігранта-робітника.
 • Документ
  Релігійний туризм в Греції
  (2021) Овчарик Єлизавета Михайлівна; Казьмирчук Марія Григорівна
  The master's thesis contains analysis of the state of development of religious tourism in Ukraine and identifies the main problems and benefits for the organization of religious tours. The concept of religious tourism, its purpose, types and forms are defined. The advantages of tourism in Greece are analyzed, the main sacred monuments of the country that are of significant religious and historical value are identified. Based on a study of the peculiarities of the organization of religious tours and analysis of proposals in the tourist market of Ukraine, a new tourist route to the shrines of Greece was proposed by author. The sightseeing tour includes visits to the shrines of Thessaloniki and the complex of monasteries of Meteora, acquaintance with the religion, history and culture of Greece.
 • Документ
  Етнічна культура українців у живописі ХІХ - початку ХХ ст.
  (2021) Криштопа Марія Юріївна; Гончаров Олександр Петрович
  В ході роботи було проаналізовано історіографію досліджень з історії українського живопису, а саме ті роботи, які містять інформацію про образотворче мистецтво побутового жанру. В плані наукового обґрунтування потреби залучення образотворчих матеріалів до джерельної бази етнологічних досліджень питання залишається відкритим, адже більшість дослідників наголошують на необхідності комплексного використання джерел, однак лише поверхнево висвітлюють інформацію, представлену у роботах митців. Тому, дана тематика дослідження є актуальною на сьогодні, адже містить великий потенціал для подальших пошуків у цьому напрямі. Такі джерела виступають зображальним підтвердженням матеріалів, зібраних дослідниками у попередні роки.
 • Документ
  Національна політика Японської імперії в першій половині XX століття та проблеми історичної пам’яті
  (2021) Гура Тимур Едуардович; Кузіна Наталія Вікторівна
  Наукова новизна дослідження полягає в тому, що було проаналізовано розвиток доктрини мілітаризму в японському суспільстві, в першій половині ХХ століття, встановлення прямі наслідки його домінації для країн, які зазнали японської агресії. Використовуючи джерела японської публіцистики було досліджено живу дискусію трактування подій, спричинених домінацією мілітаризму та їх наслідків. Задля отримання повної картини подій, нами досліджено наслідки японської окупації для більшості країн, які стали жертвою Японської імперії; та проаналізовано ставлення жертв (Корея, Китай, країни Південно-Східної Азії) до злочинців (японський мілітаризм).