Кафедра геоінформатики

Постійний URI для цього зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз відображається 1 - 5 з 39
 • Документ
  Застосування геоінформаційних технологій для проведення нормативної грошової оцінки земель смт. Любеч
  (2023) Зідіна О. Р.; Меньшов Олександр Ігоревич
  У роботі узагальнено теоретичні відомості та нормативно-правові засади процедури проведення НГО. Створено базу даних у середовищі ArcGIS, що містить вичерпну інформацію щодо досліджуваних земельних ділянок.
 • Документ
  Моніторинг зелених насаджень за допомогою технелогій ДЗЗ
  (2023) Ящук Петро Михайлович; Зацерковний Віталій Іванович
  У ході роботи досліджено особливості використання технологій дистанційного зондування для потреб моніторингу зелених насаджень. Для цього було отримано та опрацьовано матеріали лідарного, аерофото космо знімання м. Дзівнув, Республіка Польща, з яких створено зразки наочних картографічних матеріалів. Виконано аналіз досвіду використання матеріалів ДЗЗ для моніторингу зелених насаджень, який показує перспективу використання технологій LiDAR. Проведено порівняльний аналіз значення індексу NDVI для зелених насаджень м. Дзівнув за період 2017-2022 рр., отримані результати зміни площі поверхневих водних об’єктів, забудованих територій, та землі яка не вкрита рослинністю , розрідженої та густої рослинності.
 • Документ
  Оцінка впливу екологічних параметрів повітря на формування вартості об"єктів житлової нерухомості (на прикладі м. Київ)
  (2023) Умаєва Луїза Абдулганіївна; Трофименко Петро Іванович
  Під час виконання роботи виконано аналіз ринку новобудов та вторинного ринку житлової нерухомості в різних районах міста. Також пораховано середні ціни за 1 кв м в новобудові та квартирі вторинного ринку по кожного району. Виявлено, що Деснянський, Святошинський та Дарницький райони мають найдешевші варіанти нерухомості. Хоча екологічні показники перебувають в межах норми, та всі ці райони перебувають у безпосередній близькості до деяких заводів та підприємств. Простежується вплив екологічних чинників повітря на формування ринку новобудов та вторинного ринку житлової нерухомості міста Київ : найвищі ціни на нерухомість в центрі, Печерському районі, середня ціна за 1м2 становить 2648 долари за новобудову та 2362 долари за вторинний ринок. Печерський район є одним з найбільш престижних і елітних районів міста Києва. Знаходиться в центральній частині міста і має високу розвиненість інфраструктури.
 • Документ
  Геоінформаційне забезпечення проектування велодоріжок м. Біла Церква
  (2023) Тихоненко Б. М.; Ляшенко Дмитро Олексійович
  Метою роботи є моделювання мережі велосипедних маршрутів методами ГІС для міста Біла Церква. Об’єктом дослідження є територія м. Біла Церква. Предмет дослідження: геоінформаційне моделювання та проектування характеристик велосипедних маршрутів. Новизна роботи полягає в проектуванні велосипедних маршрутів м. Біла Церква.
 • Документ
  Просторова класифікація теплового потоку Закарпатського регіону
  (2023) Циба Микола; Віршило Іван Вікторович
  Мета роботи полягає у дослідженні взаємозв’язку закономірностей просторового поширення теплового поля Закарпаття із гравітаційним полем Землі. Об’єктом дослідження є геофізичні поля на території досліджень, зокрема теплове та гравітаційне поля Закарпаття, відомості про які отримано по даним свердловинних вимірів та літературних джерел. Предметом дослідження є зв’язок теплового поля із геологічною будовою регіону та гравітаційним полем. Поставленні завдання виконувалися переважно теоретичними методами: моделювання (геофізичних полів), порівняльний, аналізу тощо. Проведено геологічну інтерпретацію геофізичних даних по аномаліям гравітаційного поля (в редукції Буге) та теплового поля Закарпатського регіону. Проведено кореляційну та кластеризаційну оцінку геофізичних полів об’єкту дослідження. Ключові слова: ЗАКАРПАТТЯ, ЗАКАРПАТСЬКА ЗАПАДИНА, АЛЬПІЙСЬКИЙ ВУЛКАНІЗМ, ТЕПЛОВЕ ПОЛЕ, ГРАВІТАЦІЙНЕ ПОЛЕ, КОРЕЛЯЦІЯ ГЕОФІЗИЧНИХ ПОЛІВ, АНОМАЛІЇ ТЕПЛОВОГО ПОТОКУ.