Кафедра соціальної роботи

Постійний URI для цього зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз відображається 1 - 5 з 58
 • Документ
  Профілактика віктимності, як чинника булінгу серед молоді
  (2023) Лорсанов Різван Альмерзайович; Александров Денис Олександрович
  В даній роботі розглядається система віктимності у молоді, а саме їхній зв’язок з булінгом. Проблема віктимності є надзвичайно актуальною для сучасної психологічної науки та соціальної практики. Найбільший інтерес представляє саме віктимність, як чинник булінгу. Наукова новизна полягає у тому, що проведено детальне теоретико-емпіричне вивчення та аналіз особливостей основних індивідуально-психологічних чинників формування віктимності у молоді та розроблений план подолання цих чинників.
 • Документ
  Використання інноваційних засобів у дистанційному форматі підготовки майбутніх фахівців соціальної роботи
  (2021) Бондар Ольга Миколаївна; Піонтківська Олена Георгіївна
  У дослідженні визначено особливості дистанційних форм професійної підготовки студентів в період дистанційного навчання та на основі отриманих результатів розробити та апробувати прототип інноваційного продукту для поліпшення дистанційного формату навчання майбутніх фахівців соціальної роботи.
 • Документ
  Діяльність громадських організацій у забезепеченні потреб трансгендерних людей в Україні
  (2023) Онищенко Єлизавета Вадимівна; Бутенко Надія Віталіївна
  На сьогоднішній день сфера надання соціальних послуг в Україні активно трансформується та оновлюється. Ринок надання громадських послуг організаціями недержавного сектору, які надають підтримку тим категоріям населення, робота з якими є малоуспішною або малодоступною для державного сектору, розвивається особливо швидко. Громадські організації є основними надавачами соціальних послуг для багатьох груп ризику. Їх діяльність дозволяє людям, чиї потреби не задовільняються державними установами, отримувати гідну допомогу. У даній кваліфікаційній роботі автором: - проведено теоретико-методологічний аналіз особливостей надання соціальної підтримки трансгендерній спільноті; - досліджено соціально-психологічні особливості та потреби трансгендерних осіб; - визначено особливості надання послуг соціальної підтримки трансгендерній спільності.
 • Документ
  Практики реалізації соціальної відповідальності бізнесу в умовах воєнного стану в Україн
  (2023) Маршанкін Антон Кирилович; Литва Людмила Андріївна
  Спираючись на результати дослідження у роботі зроблено висновки, що дуже багато підприємств намагаються розвивати свою соціальну відповідальність шляхом допомоги країні, її захисникам та громадянам. Ці практики не є поодинокими, тисячі компаній кожного місяця перераховують значні суми зі свого бюджету на підтримку соціального, економічного та гуманітарного секторів. Також велика кількість компаній впроваджують й корпоративну соціальну відповідальність на своїх підприємствах, допомагаючи власним співробітникам, піклуючись про їх безпеку та можливість продовжувати співпрацю. Це стає невід’ємною частиною соціальної відповідальності бізнесу, адже без забезпечення міцного фундаменту в самій компанії важко буде розвивати зовнішню соціальну відповідальність спрямовану на допомогу іншим. Але серед всіх позитивних факторів треба зазначити, що практики соціальної відповідальності наших підприємств є доволі обмеженими по відношенню до європейських країн, де ці практики зародилися набагато раніше і вже не є чимось дивовижним, а впроваджується як щось обов’язкове та само собою зрозуміле. Тому наших підприємців треба стимулювати, підштовхувати, розвивати в цьому напрямку, з чим чудово може справитися конференції, учасниками яких будуть підприємці з різних галузей бізнесу
 • Документ
  Історія становлення соціальних організацій українців в умовах діаспори в Канаді
  (2023) Маркулич Дарина Сергіївна; Литва Людмила Андріївна
  У кваліфікаційній роботі досліджено історію становлення та діяльності організацій етнічних українців в Канаді з соціальної підтримки мігрантів з України.