Кафедра теоретичної і практичної філософії

Постійний URI для цього зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз відображається 1 - 5 з 65
 • Документ
  Критика політичного лібералізму Ролза-Нусбаум і перспектива експансивного політичного лібералізму
  (2022) Хома Всеволод Олегович; Баумейстер Андрій Олегович
  У роботі проаналізовано політичний лібералізм Ролза-Нусбаум та зроблено оцінку перспектив експансивного політичного лібералізму (ЕПЛ).
 • Документ
  Поняття світу хворого в феноменологічній психіатрії
  (2020) Господарчук Ілля Андрійович; Приходько Володимр Володимирович
  Дане дослідження направлене на формування нового погляду щодо сприйняття хворого та його відчуття світу. Головною метою дослідження є розкриття феноменологічного концепта «світу хворого» на матеріалах гуманістичної та феноменологічної психіатрії через їхнє співставлення і критику позиції психоаналізу.
 • Документ
  Еволюційна епістемологія як основа для розвитку поведінкової економіки
  (2020) Галімон Ірина Віталіївна; Шашкова Людмила Олексіївна
  Основною метою дипломної роботи є теоретичне осмислення еволюційної епістемології, її основних засад та ідей, що стали основою для формування і розвитку поведінкової економіки як нового напряму філософсько-економічної думки. У роботі розглянуто основні тенденції, напрями еволюційної епістемології, спираючись на праці найглобальніших діячів у цій галузі, таких як Д. Кембел, К. Лоренц, К. Поппер, Г. Фолмер, Ф. Варела і У. Матурана. Огляд та критичний аналіз кожного з них дає змогу стверджувати, що їхні теорії мають місце бути, бо дійсно впливають на подальший розвиток еволюційної епістемології, на розвиток синтезуючої теорії пізнання, яка прагне відповісти на філософські питання, базуючись на твердому фундаменті науки. У ході дослідження охарактеризовано процес еволюції і пізнання з точки зору К. Лоренца; розглянуто пізнання, як результат біологічної еволюції з позиції Г. Фолмера; розкрито зміст і специфіку еволюційної епістемології К. Поппера та Д. Кемпбела; виділено передумови виникнення і формування поведінкової економіки; розкрито зміст поведінкової економіки та лібертаріанського патерналізму.
 • Документ
  Філософський аналіз проблематики клонування та генної інженерії
  (2020) Серіков Костянтин Сергійович; Баумейстер Андрій Олегович
  У наші часи ми можемо спостерігати тенденцію інтенсивного розвитку технологій, які все більше охоплюють наше життя. Те що ще раніше було для нас чимось неймовірним і про що писали вчені фантасти зараз є нашою повсякденністю. Перед нами постають нові виклики і ці виклики вимагають від нас відповідей, адже від наших рішень залежить майбутнє прийдешніх поколінь. Предмет: Генна інженерія як спосіб редагування людської природи. Клонування та його наслідки.
 • Документ
  Філософія спорту
  (2020) Острянін Володимир В’ячеславович; Дем’янов Володимир Олександрович
  Мета дослідження визначити особливості одного з філософських напрямів - «філософії спорту», окреслити коло найбільш актуальних проблем, що можуть бути вирішені при залученні філософії спорту. У ході виконання роботи було досліджено історію виникнення філософії спорту; охарактеризовано предмет філософії спорту на основі концепцій різних авторів; розглянуто концепт тілесності в філософії спорту; досліджено моральні питання філософії спорту; визначено актуальні теоретичні проблеми сучасної філософії спорту; визначено актуальні практичні проблеми філософії спорту. Методи дослідження, які було використано - теоретичні методи дослідження (аналіз та синтез, узагальнення, діалектична логіка сходження від абстрактного до конкретного, індукція і дедукція). У порядку реалізації загальнонаукових підходів використовуються діяльнісний, культурологічний, цивілізаційний та інші дослідницькі підходи.